Artikelen en whitepapers voor functioneel beheerders over functioneel beheer

Leidraad rolbeschrijving keyuser


Een keyuser is de vertegenwoordiger van de gebruikersorganisatie in de proces- en beheerorganisatie. Om te komen tot een procesondersteunende applicatie ondersteunt de keyuser Functioneel Beheer in het wijzigingenbeheerproces t.a.v. het opstellen van de Wijziging, het valideren van de functionele specificaties, het uitvoeren van een Gebruikers Acceptatietest na oplevering en het functioneel accepteren ervan.

Een document van Patrick Doomen, Consultant bij IV-experts.com uit maart 2016.

Lees meer...

Onderwerpen: keyuser, rollen

Informatiemanagement is een teamsport


De kloof tussen de gebruikersafdelingen en IT wordt gekenmerkt door wederzijds onbegrip. Gebruikers en IT spreken niet dezelfde taal en ze hebben ook niet dezelfde manier van denken. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland in steeds meer organisaties de kloof is gedicht. Om preciezer te zijn: informatiemanagement1 heeft de kloof tussen gebruikersmanagement en IT gedicht. Informatiemanagement maakt deel uit van de niet-IT-organisatie en vertegenwoordigt een organisatieonderdeel in de samenwerking met IT. 

Een hoofdstuk van Bart Stofberg uit het boek "Handboek Informatiemanagement" (Mei 2014).

Lees meer...

Onderwerpen: competenties, rollen

Rollen in functioneel beheer en informatiemanagement


De betekenis van beheerprocessen voor het technisch beheer, het applicatiebeheer en het functioneel beheer en informatiemanagement is in de literatuur1 met verwijzing naar modellen als ITIL,ASL en BiSL,min of meer gedetailleerd weergegeven en gemeengoed geworden voor vele organisaties.Het feit dat door verschillende organisaties dezelfde betekenis wordt gegeven aan beheerprocessen maakt de communicatie inzake beheer en onderhoud, ook buiten de eigen kring, een stuk gemakkelijker. Communicatie is essentieel voor een goede afstemming tussen vraag- en aanbodorganisaties (Business-IT alignement) en een voorwaarde voor (out-) sourcing en inrichting van informatievoorziening (IV). Steeds meer organisaties krijgen te maken met deze ontwikkelingen.

Dit artikel is geschreven door Ron van Agtmaal en gepubliceerd in Functioneel Beheer Magazine, 12-2008.

Lees meer...

Onderwerpen: competenties, rollen

Nieuwe aanvullingen in jouw mailbox?

Populairste items