Artikelen en whitepapers voor functioneel beheerders over functioneel beheer

Cloud verandert de regiefunctie


Door toenemende complexiteit van bedrijfsprocessen, globalisering, ketensamenwerking, maar ook door de groeiende klantverwachtingen, worden organisaties steeds meer afhankelijk van informatie. Het thema “regie op informatievoorziening” wordt daarmee in steeds meer organisaties een belangrijk onderwerp. Hoe borg je de toegankelijkheid en juistheid van de informatie? En welke ITmiddelen en –services heb je nodig en wat moet je doen om die in de juiste kwaliteit en tegen een passende prijs te kunnen gebruiken?

Dit artikel is geschreven door Lex Scholten en Frank van Outvorst en gepubliceerd in Keynotes 04, winter 2013 (Uitgeverij TIEM, Baarn).

Lees meer...

Onderwerpen: regie, cloud

Gecontroleerd dirigeren


Regievoering over de diensten Infrastructure Management en Application Management is een onderdeel dat volgens onderzoeken van het Platform Outsourcing Nederland onderbelicht is. Een zwak ingerichte regieorganisatie leidt tot minimale aansturing van de leverancier, hierdoor kan onvrede ontstaan over de situatie van het uitbesteden.Om de mogelijke onvrede te beperken dan wel te voorkomen is getracht om, in een afstudeeronderzoek, een model (regiemodel) te ontwikkelen dat als handvat gebruikt kan gaan worden bij het voeren van regie over de uitbestede ICT diensten.

Een artikel van Iwan Jager en Albert van Dijk uit december 2008.

Lees meer...

Onderwerpen: regie

ICT-beheerdomeinen laten samenwerken


Om hun informatievoorziening op peil te houden of goede diensten te kunnen leveren zijn veel organisaties, zowel aan de vraagkant als aan de aanbodkant van de ICT, bezig met het verder ontwikkelen en verbeteren van hun ICT-beheerprocessen. Dit wordt steeds vaker gedaan aan de hand van drie procesmodellen die de laatste decennia op de markt zijn gekomen: ITIL, ASL en BiSL.

Een artikel van Francis van Haagen en Machteld Meijer uit 2006.

Lees meer...

Onderwerpen: regie, samenwerking

De inrichting van de regie-organisatie bij IT-outsourcing en de invloed van situationele factoren


IT-outsourcing staat al jaren boven aan de lijst van belangrijke trends in de IT-wereld (Informatie, oktober 2008). Helaas levert outsourcing niet altijd de verwachte voordelen. Zo toont onderzoek van Gartner in 2003 aan dat ongeveer vijftig procent van de outsourcingsrelaties niet de gewenste resultaten opleveren of totaal mislukken (afgeleid van Op de Coul, 2007). Een van de oorzaken voor het falen van IT-outsourcing is: “Het niet of onvoldoende voeren van regie”.

Scriptie van A.A.J.M. de Swart, Open Universiteit Nederland.

Lees meer...

Onderwerpen: regie, outsourcing, inrichting

Nieuwe aanvullingen in jouw mailbox?

Populairste items