Artikelen en whitepapers voor functioneel beheerders over functioneel beheer

BiSL as driver for innovating business information management in the Dutch police organization(s)


Information is vital for police work. Information is gathered during crime investigations, it is used to determine where and when police are needed and information is used to be able to take appropriate actions in encountering situations or people. 20 years ago, within the police there was hardly any management attention for information and information systems, whereas nowadays information is regarded more and more as a primary production factor. 

Een whitepaper van Frank van Outvorst en Lex Scholten namens de ASL/BiSL Foundation.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, overheid, innovatie

Functioneel beheer bij defensie


Functioneel Beheer is enerzijds het verzorgen van de aansluiting bedrijfsvoering <-> informatievoorziening en anderzijds het richting geven aan de aansluiting met de IT-suppliers (technisch beheer en applicatiebeheer). Defensie heeft de weg gekozen naar centralisatie van het Functioneel Beheer. Dit is voortgekomen uit een Defensiebrede doelmatigheidsoperatie waarbij gelijksoortige processen worden samengevoegd. De autonomie bij de afzonderlijke krijgsmachtdelen is aan het verdwijnen. Centralisatie - met name in de ondersteunende processen - en samenwerking waar mogelijk is de richting die Defensie heeft ingezet.

Een artikel van Richard de Beer en René Sieders uit 2005.

Lees meer...

Onderwerpen: overheid

Toolbox bij de Kwaliteitsmethode voor Informatievoorziening (best practice)


De publicatie van deze best practice is het resultaat van de samenwerking tussen de Gemeente Utrecht en de ASL BiSL Foundation. Daarbij heeft de Gemeente Utrecht de toolkit beschikbaar gesteld aan de foundation voor verdere verspreiding als best practice.

Het bijgevoegde bestand is een ZIP-bestand (21 Mb) met diverse documenten die de best practice beschrijven.

Lees meer...

Onderwerpen: overheid, metrics, kwaliteit

Implementatiestrategieën voor BiSL: gemeenten als voorbeeld


Functioneel beheer en informatiemanagement (FB & IM) hebben voor vele organisaties hun meerwaarde bewezen: door de informatievoorziening op de juiste wijze te sturen, kan de aansluiting tussen de bedrijfsprocessen en ICT gewaarborgd blijven. BiSL (Business Information Services Library) is dé publiek domein standaard voor het inrichten van FB & IM. Dit model wordt in vele organisaties in de praktijk toegepast. Dat geldt ook voor een aantal gemeenten. In de praktijk blijkt het echter niet eenvoudig BiSL binnen gemeentelijke organisaties in te richten.

Dit artikel is geschreven door Martin Bresser & Corné Pol.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, inrichting, overheid

Hoe verbinden we jonge denkers met ervaren doeners? (InGovernment)


Aan de vooravond van de Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2013 boog een aantal ervaringsdeskundigen zich in een rondetafelgesprek over actuele thema’s op het gebied van Business Information Management (BIM). Het gesprek werd geleid door Otto Thors, hoofdredacteur van inGovernment.

Lees meer...

Onderwerpen: overheid

Snacken uit procesmodellen BiSL, ASL en ITIL


Lees hier de whitepaper "Snacken uit procesmodellen" van Barry Derksen, Patrick Groothuis en Harry Wibier.

Lees meer...

Onderwerpen: model, bisl, asl, itil, overheid

Nieuwe aanvullingen in jouw mailbox?

Populairste items