Artikelen en whitepapers voor functioneel beheerders over functioneel beheer

Functioneel Beheer in beweging


Eind jaren 80 van de vorige eeuw was ICT het terrein van de ICT-er. De collega trok met eigen handen kabels (coax), richtte het netwerk in (Novell), en installeerde software (Word Perfect), die hij ook nog zelf uitlegde aan de eindgebruikers. Kortom, alle ICT-functies in één persoon verenigd. In het prille begin deed de ICT-er het met één applicatie. ICT en Specialisatie

Lees meer...

Onderwerpen: ontwikkeling, Functioneel beheer, ICT

Naar een kwaliteitsverbetering van functioneel beheer


Gemeenten moeten in toenemende mate voldoen aan de vraag van ketenpartners als de centrale overheid, provincies en waterschappen. Zij voelen de druk toenemen. Zo ook de Gemeente Oldenzaal. De komst van basisregistraties en de wens van de centrale overheid om te komen tot een e-overheid, alsmede de teruglopende gemeentebudgetten zorgen ervoor dat gemeenten tot een kritische beschouwing van hun informatievoorziening moeten komen. 

Lees meer...

Onderwerpen: professionalisering, ontwikkeling

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening


IT wordt dikwijls ervaren als niet aansluitend op de wensen van de business en niet strategisch voor de organisatie. Er gaat veel mis binnen IT en daarom is er de behoefte om IT anders in te richten en anders te laten functioneren. De auteurs noemen de belangrijkste tekortkomingen ten aanzien van de inrichting van de IT-functie binnen organisaties en schetsen een stappenplan om te komen tot een goede inzet van IT resulterend in een succesvolle informatievoorziening.

Een artikel van Ivo Kouters en Age-Jan van der Meer uit het blad Informatie (december 2011).

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting, ontwikkeling

Accedis - Op weg naar een effectief functioneel beheerteam


Lees hier de whitepaper "Op weg naar een effectief functioneel beheerteam" van Bas van Gils van Accedis.

Lees meer...

Onderwerpen: professionalisering, ontwikkeling

Kompas van de functioneel beheerder


Een artikel van Jan van Bon over het kompas van de functioneel beheerder, gepubliceerd op Computable.nl.

Lees meer...

Onderwerpen: ontwikkeling, competenties

Functioneel Beheer wordt Informatiemanagement


Een artikel van Wilbert Teunissen over de evolutie van functioneel beheer naar informatiemanagement.

Lees meer...

Onderwerpen: ontwikkeling

Nieuwe aanvullingen in jouw mailbox?

Populairste items