Artikelen en whitepapers voor functioneel beheerders over functioneel beheer

Besluitvorming, afstemming en beheer van ICT bij ketens


“Alarmerende stijging van identiteitsfraude”, kopte het Algemeen Dagblad op 12 januari 2011. In het artikel werd onder andere gemeld dat criminelen steeds vaker met andermans identiteit aan de haal gaan. Naar aanleiding van het bericht werden Kamervragen gesteld aan de Minister van Veiligheid en Justitie. Dit bericht en het gevolg zijn illustratief voor wat Grijpink (2006) een dominant ketenprobleem noemt: een (maatschappelijk) probleem dat geen der partijen alleen kan oplossen en dat bij herhaald falen de hele keten in diskrediet brengt. Om dergelijke vraagstukken, in dit voorbeeld identiteitsfraude, op te lossen of te voorkomen, is een juiste en tijdige uitwisseling van informatie tussen samenwerkende organisaties in de veiligheidsketen essentieel. Om deze informatieuitwisseling vorm te geven maken ketenpartijen onder meer gebruik van keteninformatiesystemen; organisatieoverstijgende informatievoorzieningen waarvoor elke deelnemende partij gegevens aanlevert en/of afneemt.

Een afstudeerscriptie van Bart Dijkstra uit 2011.

Lees meer...

Onderwerpen: keten

Nieuwe aanvullingen in jouw mailbox?

Populairste items