Artikelen en whitepapers voor functioneel beheerders over functioneel beheer

Inrichten Functioneel Beheer: Zorg eerst voor een goede basis!


Functioneel Beheer krijgt de laatste jaren gelukkig steeds meer aandacht. Toch worstelen nog veel organisaties met de invulling daarvan. We zien dit b.v. terug in discussies over de beste rol voor Functioneel Beheer bij zaken als Agile en Scrum. Maar ook in meer 'traditionele' omgevingen wil het vaak maar niet echt lukken om Functioneel Beheer 'passend' te krijgen. Zowel als vakgebied als in relatie tot de overige partijen die betrokken zijn bij (het beheer van) de Informatievoorziening. Een belangrijke oorzaak hiervan is het ontbreken van een degelijke 'basis'. Een door alle relevante partijen onderschreven uitgangssituatie voor het beheer van de informatievoorziening. Een fundament waarop alle verdere ontwikkelingen 'gebouwd' kunnen worden. 

Een whitepaper van Bert Franken, consultant bij IV-Experts.com uit september 2016.

Lees meer...

Onderwerpen: informatievoorziening, inrichting

Centraal of decentraal functioneel beheer?


Download hier het artikel van Tanja Goense-Van den Bosch en Ralph Donatz over centraal en decentraal functioneel beheer en informatiemanagement.

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting

De drie dimensies van functioneel beheer


Visie op de toekomst van functioneel beheerFunctioneel beheer is een vakgebied dat ontzettend in beweging is. Als je je dagelijks in het vakgebied beweegt dan zie je dezelfde vraagstukken regelmatig terugkomen. Wat is de positie van functioneel beheer in de organisatie, doen we functioneel beheer centraal of decentraal of juist hybride, welke processen beheert en beheerst een functioneel beheerder, wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van functioneel beheer, hoe meten we het succes van functioneel beheer, hoe gaan we om met mandaat en eigenaarschap, et cetera. Op basis van de inzichten die we hebben gekregen bij het behandelen van dit soort vraagstukken kunnen we concluderen dat het vakgebied functioneel beheer aan het kantelen is. 

Een whitepaper van Martijn Buurman, Directeur Functioneel-Beheerder.com uit december 2015.

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting, toekomst

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening


IT wordt dikwijls ervaren als niet aansluitend op de wensen van de business en niet strategisch voor de organisatie. Er gaat veel mis binnen IT en daarom is er de behoefte om IT anders in te richten en anders te laten functioneren. De auteurs noemen de belangrijkste tekortkomingen ten aanzien van de inrichting van de IT-functie binnen organisaties en schetsen een stappenplan om te komen tot een goede inzet van IT resulterend in een succesvolle informatievoorziening.

Een artikel van Ivo Kouters en Age-Jan van der Meer uit het blad Informatie (december 2011).

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting, ontwikkeling

De organisatie van Functioneel Beheer: Theorie en praktijk


In de afgelopen dertig jaar zijn IT-afdelingen zich steeds beter gaan organiseren. De cowboycultuur is ondertussen op de meeste plaatsen wel verdwenen, zeker in de grotere oganisaties. Toen ik in 1989 als programmeur begon bij een ziektekostenverzekeraar werd daar al jaren gewerkt aan een standaard systeemontwikkelingsmethode, met bijbehorend proces, maar eind jaren negentig van de vorige eeuw heb ik binnen een farmaceutische multinational nog vele discussies gevoerd over het belang van zo’n standaard methode. Die zou namelijk ten koste gaan van de creativiteit van de ontwikkelaar.

Deze whitepaper is geschreven door Erik van der Heijden van Implan.

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting

Inrichting van functioneel beheer in grote organisaties


De aandacht voor sturing van de informatievoorziening in organisaties is sterk groeiende. Inrichting van functioneel beheer staat flink in de belangstelling en vindt in tal van organisaties plaats. De belangstelling wordt gedreven door een hoger kostenbewustzijn en een groeiende behoefte aan hogere uniformering van de informatievoorziening in organisaties. Zeker bij grote complexe organisaties, met zelfsturende of resultaatverantwoordelijke onderdelen is het inrichten van een eenduidige functioneel-beheerorganisatie niet eenvoudig. Er zijn diverse manieren waarop deze ingericht kan worden.

Dit artikel is geschreven door Richard de Beer, Remko van der Pols, Peter Engelhart en Dave van den Berg.

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting

Implementatiestrategieën voor BiSL: gemeenten als voorbeeld


Functioneel beheer en informatiemanagement (FB & IM) hebben voor vele organisaties hun meerwaarde bewezen: door de informatievoorziening op de juiste wijze te sturen, kan de aansluiting tussen de bedrijfsprocessen en ICT gewaarborgd blijven. BiSL (Business Information Services Library) is dé publiek domein standaard voor het inrichten van FB & IM. Dit model wordt in vele organisaties in de praktijk toegepast. Dat geldt ook voor een aantal gemeenten. In de praktijk blijkt het echter niet eenvoudig BiSL binnen gemeentelijke organisaties in te richten.

Dit artikel is geschreven door Martin Bresser & Corné Pol.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, inrichting, overheid

De inrichting van de regie-organisatie bij IT-outsourcing en de invloed van situationele factoren


IT-outsourcing staat al jaren boven aan de lijst van belangrijke trends in de IT-wereld (Informatie, oktober 2008). Helaas levert outsourcing niet altijd de verwachte voordelen. Zo toont onderzoek van Gartner in 2003 aan dat ongeveer vijftig procent van de outsourcingsrelaties niet de gewenste resultaten opleveren of totaal mislukken (afgeleid van Op de Coul, 2007). Een van de oorzaken voor het falen van IT-outsourcing is: “Het niet of onvoldoende voeren van regie”.

Scriptie van A.A.J.M. de Swart, Open Universiteit Nederland.

Lees meer...

Onderwerpen: regie, outsourcing, inrichting

Logica - Functioneel Beheer, de basis voor een praktische inrichting


Een whitepaper van Logica uit 2008 over de inrichting van functioneel beheer.

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting

Inrichtingsaspecten bij functioneel beheer


Een whitepaper van Remko van der Pols en Yvette Backer over inrichtingsaspecten bij functioneel beheer.

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting

Nieuwe aanvullingen in jouw mailbox?

Populairste items