Artikelen en whitepapers voor functioneel beheerders over functioneel beheer

BiSL® Next helpt de kloof te dichten tussen business en IT


Al decennialang is een veelgehoorde uitspraak dat business en IT beter op elkaar moeten aansluiten. En hoewel de afgelopen jaren regelmatig werd beweerd dat de kloof kleiner was geworden door het gebruik van andere systeemontwikkelaanpakken hoor je ook in de praktijk dat de kloof alleen maar groter wordt.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl

De rol van BiSL Next in het dichten van de kloof tussen business en IT


Elke organisatie heeft behoefte aan informatie. Informatie wordt steeds meer verkregen met behulp van IT. De mate waarin IT de business kan ondersteunen is cruciaal voor steeds meer organisaties.  Om de IT-diensten beter te beheersen en de aansluiting tussen business en IT te verbeteren zijn een aantal initiatieven ontwikkeld, zoals:

  • het opstellen van procesmodellen voor IT en business (zoals ITIL, ASL en BiSL);
  • het geven van meer aandacht aan houding en communicatie;
  • het meer iteratief werken.

De kloof is echter nog lang niet gedicht. Het vakgebied business-informatiemanagement (BIM) kan hier een goede bijdrage aan leveren. Het helpt een organisatie om meer waarde te realiseren uit investeringen in informatie en technologie door te beschrijven wat een organisatie moet doen om de informatievoorziening te krijgen die ze nodig hebben. Zowel in conventionele als in agile systeemontwikkelomgevingen. Daar waar IT ervoor zorgt dat informatie wordt opgeslagen, verwerkt en direct beschikbaar is, richt het effectief uitvoeren van BIM zich op het vermogen van een organisatie om daar op een goede manier op te sturen en gebruik van te maken.

BiSL geeft als enige framework in de hele wereld een zeer compleet  overzicht van wat aan de zijde van de organisatie (de ‘business’) moet worden gedaan voor het beschikken over een goede informatievoorziening, waarbij het boek ‘BiSL Next in uitvoering’ dit uitgebreider doet dan het Engelse basisboek . Een diepgang die voor de Nederlandse markt veel toegevoegde waarde heeft.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, bisl next, asl

Van BiSL naar BiSL Next


De eerste versie van BiSL is ontwikkeld in 2003 – 2005, inmiddels meer dan tien jaar geleden. In die periode is BiSL gegroeid van een idee van een kleine groep enthousiaste consultants van PinkRoccade naar een publiek domein best practice voor het vakgebied van business informatiemanagement. Er is een grote community in Nederland, waar meer dan 46.000 BiSLboeken zijn gekocht en 16.000 professionals een BiSL Foundation certificaat hebben.

Deze whitepaper is geschreven door Lucille van der Hagen, Managing Director ASL BiSL Foundation.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, bisl next

BABOK v2 & BiSL


Business Analysis (BA) and Business Information Management (BIM) are two highly-interconnected fields that contribute to the realization of organizations’ goals. BA and BIM have to collaborate closely in order to address increasingly challenging business conditions. This paper describes the relationship between BA and BIM, comparing two best practice frameworks, Business Analysis Body of Knowledge (BABOK®v2) and the Business Information Services Library (BiSL®)). The paper proposes how to improve the realization of business needs by combining these best practices. The paper was written by a working group comprising members of the IIBA® (International Institute of Business Analysis) Dutch Chapter and the ASL BiSL Foundation.

Een whitepaper uit september 2015.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, babok

BiSL as driver for innovating business information management in the Dutch police organization(s)


Information is vital for police work. Information is gathered during crime investigations, it is used to determine where and when police are needed and information is used to be able to take appropriate actions in encountering situations or people. 20 years ago, within the police there was hardly any management attention for information and information systems, whereas nowadays information is regarded more and more as a primary production factor. 

Een whitepaper van Frank van Outvorst en Lex Scholten namens de ASL/BiSL Foundation.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, overheid, innovatie

ASL® and BiSL® in an AGILE environment


When starting an agile way of working in an organization it turns out that there is little information about connecting agile to traditional departments that use ASL, BiSL and/or ITIL. This ambiguity concerns the organization itself and the roles involved. In this white paper we mapped ASL and BiSL processes to agile principles and the other way around. This may seem to be in conflict, but it revealed the gaps, the overlap and the possible areas where they can strengthen each other.

Een (Engelstalig) whitepaper uit juli 2015 van Jeroen Venneman, Jan de Vries and Jan Leen van Duijn namens de ASL/BiSL Foundation.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, asl, agile

ASL- en BiSL-zelfevaluaties: een analyse


In 2003 verscheen in het IT Beheer Jaarboek een artikel over de ervaringen die destijds waren opgedaan met de ASLzelfevaluatie. Het is een-opeen toepasbaar op de BiSLzelfevaluatie, waarover in 2006 is gepubliceerd. Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan met beide zelfevaluaties. In dit artikel beschrijven wij de resultaten van onze analyse van ASL- en BiSLzelfevaluaties bij uiteenlopende organisaties.

Een artikel van Machteld Meijer en René Sieders uit 2009.

Lees meer...

Onderwerpen: Artikelen, bisl, asl

Voor succesvol operationeel functioneel beheer is meer nodig dan BiSL


Sinds de komst van Business Information Services Library (BiSL) in 2005 als framework voor functioneel beheer, is de aandacht voor dit vakgebied enorm toegenomen. Zeker bedrijven die (delen van) hun IT hebben uitbesteed onderkennen de noodzaak om de vraagkant van de IT dienstverlening verder te verbeteren en starten met het inrichten van functioneel beheer. Al zoekende stuiten ze op BiSL. BiSL beschrijft de processen en activiteiten voor functioneel beheer. De vraag die dan direct wordt gesteld is “Hoe richt je dat nu in?”

Een artikel van Wilbert Teunissen uit 2013.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl

Implementatiestrategieën voor BiSL: gemeenten als voorbeeld


Functioneel beheer en informatiemanagement (FB & IM) hebben voor vele organisaties hun meerwaarde bewezen: door de informatievoorziening op de juiste wijze te sturen, kan de aansluiting tussen de bedrijfsprocessen en ICT gewaarborgd blijven. BiSL (Business Information Services Library) is dé publiek domein standaard voor het inrichten van FB & IM. Dit model wordt in vele organisaties in de praktijk toegepast. Dat geldt ook voor een aantal gemeenten. In de praktijk blijkt het echter niet eenvoudig BiSL binnen gemeentelijke organisaties in te richten.

Dit artikel is geschreven door Martin Bresser & Corné Pol.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, inrichting, overheid

BiSL-‘key metrics’


De roep om zekerheid over een betrouwbare en veilige ICT-dienstverlening neemt hand over hand toe. De laatste jaren hebben verschillende incidenten ervoor gezorgd dat het management aantoonbaar ‘in control’ dient te zijn. Risico’s dienen te zijn onderkend en verantwoording dient te worden afgelegd. Dit geldt niet alleen voor de supply-organisatie, maar óók voor de demandorganisatie, het onderwerp van dit artikel.

Dit is een artikel van Carl Reitsma uit IT Beheer van september 2008.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, metrics

Nieuwe aanvullingen in jouw mailbox?

Populairste items