Artikelen en whitepapers voor functioneel beheerders over functioneel beheer

De rol van BiSL Next in het dichten van de kloof tussen business en IT


Elke organisatie heeft behoefte aan informatie. Informatie wordt steeds meer verkregen met behulp van IT. De mate waarin IT de business kan ondersteunen is cruciaal voor steeds meer organisaties.  Om de IT-diensten beter te beheersen en de aansluiting tussen business en IT te verbeteren zijn een aantal initiatieven ontwikkeld, zoals:

  • het opstellen van procesmodellen voor IT en business (zoals ITIL, ASL en BiSL);
  • het geven van meer aandacht aan houding en communicatie;
  • het meer iteratief werken.

De kloof is echter nog lang niet gedicht. Het vakgebied business-informatiemanagement (BIM) kan hier een goede bijdrage aan leveren. Het helpt een organisatie om meer waarde te realiseren uit investeringen in informatie en technologie door te beschrijven wat een organisatie moet doen om de informatievoorziening te krijgen die ze nodig hebben. Zowel in conventionele als in agile systeemontwikkelomgevingen. Daar waar IT ervoor zorgt dat informatie wordt opgeslagen, verwerkt en direct beschikbaar is, richt het effectief uitvoeren van BIM zich op het vermogen van een organisatie om daar op een goede manier op te sturen en gebruik van te maken.

BiSL geeft als enige framework in de hele wereld een zeer compleet  overzicht van wat aan de zijde van de organisatie (de ‘business’) moet worden gedaan voor het beschikken over een goede informatievoorziening, waarbij het boek ‘BiSL Next in uitvoering’ dit uitgebreider doet dan het Engelse basisboek . Een diepgang die voor de Nederlandse markt veel toegevoegde waarde heeft.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, bisl next, asl

ASL® and BiSL® in an AGILE environment


When starting an agile way of working in an organization it turns out that there is little information about connecting agile to traditional departments that use ASL, BiSL and/or ITIL. This ambiguity concerns the organization itself and the roles involved. In this white paper we mapped ASL and BiSL processes to agile principles and the other way around. This may seem to be in conflict, but it revealed the gaps, the overlap and the possible areas where they can strengthen each other.

Een (Engelstalig) whitepaper uit juli 2015 van Jeroen Venneman, Jan de Vries and Jan Leen van Duijn namens de ASL/BiSL Foundation.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, asl, agile

ASL- en BiSL-zelfevaluaties: een analyse


In 2003 verscheen in het IT Beheer Jaarboek een artikel over de ervaringen die destijds waren opgedaan met de ASLzelfevaluatie. Het is een-opeen toepasbaar op de BiSLzelfevaluatie, waarover in 2006 is gepubliceerd. Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan met beide zelfevaluaties. In dit artikel beschrijven wij de resultaten van onze analyse van ASL- en BiSLzelfevaluaties bij uiteenlopende organisaties.

Een artikel van Machteld Meijer en René Sieders uit 2009.

Lees meer...

Onderwerpen: Artikelen, bisl, asl

Wat is de rol van ASL en BiSL?


De frameworks BiSL en ASL geven een goede beschrijving van respectievelijk functioneel beheer – inclusief informatiemanagement– en applicatiebeheer. Beide modellen gaan echter vooral over de samenwerking bínnen deze domeinen. Als onderneming wil je nu juist dat functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer optimaal met elkáár samenwerken...

Een artikel van Bart Stofberg en Daan Mens uit IT Service Magazine van september 2007.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, asl

ASL en BiSL opgehelderd: misvattingen, misverstanden en vragen


‘ASL en BiSL zijn alternatieven voor ITIL.’ ‘In ASL en BiSL ontbreken Probleembeheer en Beveiligingsbeheer.’ Over ASL en BiSL bestaan allerlei misverstanden en misvattingen. Hoe zit het nou echt met beide succesvolle beheermodellen?

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, asl

BiSL/ASL, het wondermiddel voor de IT beheer perikelen binnen de Nederlandse gezondheidszorg?


Een scriptie van Gert-Jan Gerrits over de toepasbaarheid van ASL/BiSL in de Nederlandse gezondheidszorg: "De gezondheidszorgbranche is een branche die constant in ontwikkeling is. Gezondheidszorginstellingen, en in het bijzonder ziekenhuizen, worden niet langer gefinancierd op basis van verrichtingen en de bijbehorende parameters (het zogenaamde FB Budget) maar op basis van werkelijke productie uitgedrukt in DBC’s (Diagnose Behandeling Combinaties). Deze veranderingen hebben niet alleen een grote invloed op de financieringwijze van een ziekenhuis, maar hebben vaak ook een grote impact op de automatiseringsomgeving van deze ziekenhuizen."

Lees meer...

Onderwerpen: zorg, bisl, asl

Snacken uit procesmodellen BiSL, ASL en ITIL


Lees hier de whitepaper "Snacken uit procesmodellen" van Barry Derksen, Patrick Groothuis en Harry Wibier.

Lees meer...

Onderwerpen: model, bisl, asl, itil, overheid

ISO/IEC 38500 - BiSL - ASL: Een vergelijking


Download hier het artikel "ISO/IEC 38500 - BiSL - ASL: Een vergelijking" van Machteld Meijer en Mark Smalley uit 2010

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, asl

Nieuwe aanvullingen in jouw mailbox?

Populairste items