Artikelen en whitepapers voor functioneel beheerders over functioneel beheer

Impact van IT Outsourcing op Business & IT Alignment (Engels)


Dit proefschrift is het eindresultaat van meer dan vier jaar onderzoek en meer dan vijftien jaar ervaring op het gebied van Business & IT alignment en de impact van informatietechnologie. Het IT1 proefschrift test de hypothese ‘IT outsourcing heeft een negatieve impact op Business & IT alignment’. Naast het testen van deze hypothese, levert dit proefschrift ook antwoorden op grote vragen binnen het vakgebied. Dat gebeurt aan de hand van de volgende deelvragen:

Lees meer...

Onderwerpen: engels, alignment

Business IT Alignment: de ondersteuning door het 9-vlaks model bij de ontwikkeling van een informatievoorziening


Business IT Alignment is het afstemmingsproces van de vraag vanuit de business en het aanbod van IT-mogelijkheden. Om inzicht te krijgen in Business IT Alignment hebben Henderson en Venkatraman een model ontwikkeld dat verschillende perspectieven van alignment weergeeft. Dit is het Strategic Alignment Model (SAM). Later is door Maes het SAM opgewerkt tot een negenvlak, waarin de structurele aspecten van de afstemming tussen business en IT worden geëxpliciteerd en waarin ook de toepassingskarakteristieken van de ingezette informatie- en communicatietechnologie afzonderlijk worden benoemd.

Lees meer...

Onderwerpen: alignment, 9-vlaks, rik maes

Business-IT Alignment in theorie en praktijk


Eén van de moeilijkste opgaven voor veel IT-managers en CIO’s is het afstemmen van de informatievoorziening op de eisen en wensen van de gebruikers. Business-IT Alignment (BIA) is de trendy term die de laatste jaren op dit vraagstuk geplakt wordt. Consultants en specialisten putten zich uit in methoden en aanpakken waarmee de ontwikkelingen in de ‘business’ vertaald kunnen worden in veranderingen in IT-applicaties en -infrastructuur. Theorie is er dus in ruime mate voorhanden, maar hoe ziet de praktijk er uit? Hoe proberen IT-managers en CIO’s de IT in hun organisatie af te stemmen op de business? Hoe kunnen de wensen van verschillende divisies of businessunits tot een eenduidig beeld van de wensen van de business leiden? Hoe uitvoerbaar is BIA in de praktijk? Hoe wordt voorkomen dat de kosten de pan uit rijzen?

Lees meer...

Onderwerpen: alignment

Risico is goed voor applicatie- en informatiemanagement


Lees hier de whitepaper "Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement" van Jeroen van Esch en Jeroen Simons van i-to-i

Lees meer...

Onderwerpen: alignment, risico

Business - ICT Alignment, een nuchtere kijk op functioneel beheer


Lees hier de whitepaper "Business - ICT Alignment, een nuchtere kijk op functioneel beheer" van IMN Management Consultants.

Lees meer...

Onderwerpen: alignment

"Alignment revisited" over Business IT Alignment (Engels)


Lees hier de whitepaper "Alignment revisited" van Anton Soetekauw van de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer...

Onderwerpen: engels, alignment

Nieuwe aanvullingen in jouw mailbox?

Populairste items