Artikelen en whitepapers voor functioneel beheerders over functioneel beheer

SharePoint (online) functioneel beheren


SharePoint oplossingen spelen een centrale rol in het beheren en ontsluiten van bedrijfsinformatie en -documentatie. SharePoint heeft daarmee grote impact op dagelijkse werkzaamheden en bedrijfsprocessen. De ontwikkeling en implementatie van zo’n digitale samenwerkingsomgeving vindt tegenwoordig projectmatig plaats. Daarbij is meestal aandacht voor een gestructureerde, gecontroleerde aanpak en het realiseren van een oplossing die goed aansluit bij de functionele en technische eisen en wensen. Ook na de implementatie moet deze functionele en technische aansluiting geborgd worden. De grootste uitdaging daarbij is dat de SharePoint oplossing in de toekomst goed blijft aansluiten op de veranderende bedrijfsprocessen en de eisen en wensen van de gebruikers. Hoe pak je dit aan?

Een document van Erwin Horstink, van Motion10 uit 2015.

Lees meer...

Onderwerpen: sharepoint

Leidraad rolbeschrijving keyuser


Een keyuser is de vertegenwoordiger van de gebruikersorganisatie in de proces- en beheerorganisatie. Om te komen tot een procesondersteunende applicatie ondersteunt de keyuser Functioneel Beheer in het wijzigingenbeheerproces t.a.v. het opstellen van de Wijziging, het valideren van de functionele specificaties, het uitvoeren van een Gebruikers Acceptatietest na oplevering en het functioneel accepteren ervan.

Een document van Patrick Doomen, Consultant bij IV-experts.com uit maart 2016.

Lees meer...

Onderwerpen: keyuser, rollen

Centraal of decentraal functioneel beheer?


Download hier het artikel van Tanja Goense-Van den Bosch en Ralph Donatz over centraal en decentraal functioneel beheer en informatiemanagement.

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting

De drie dimensies van functioneel beheer


Visie op de toekomst van functioneel beheerFunctioneel beheer is een vakgebied dat ontzettend in beweging is. Als je je dagelijks in het vakgebied beweegt dan zie je dezelfde vraagstukken regelmatig terugkomen. Wat is de positie van functioneel beheer in de organisatie, doen we functioneel beheer centraal of decentraal of juist hybride, welke processen beheert en beheerst een functioneel beheerder, wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van functioneel beheer, hoe meten we het succes van functioneel beheer, hoe gaan we om met mandaat en eigenaarschap, et cetera. Op basis van de inzichten die we hebben gekregen bij het behandelen van dit soort vraagstukken kunnen we concluderen dat het vakgebied functioneel beheer aan het kantelen is. 

Een whitepaper van Martijn Buurman, Directeur Functioneel-Beheerder.com uit december 2015.

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting, toekomst

Functioneel beheer bij woningcorporaties


De wereld van de woningcorporaties staat op zijn kop. Door schandalen, strakkere regels, hogere financiële lasten en veranderingen in de maatschappij moeten zij zich in hoog tempo aanpassen aan de nieuwe eisen die er aan hen gesteld worden. Dit heeft onder andere gevolgen voor hun verslaglegging en het beheer van de informatievoorziening. In dit onderzoek is nagegaan wat de invloed is van de inrichting van functioneel beheer op de uitvoering van dit beheer bij het steeds complexer worden van de informatievoorziening. Het functioneel beheer is namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening van een organisatie. De literatuur stelt dat het functioneel beheer zowel qua uitvoering als coördinatie aan de vraagkant gepositioneerd moet zijn, dicht bij de gebruikers, en geeft diverse criteria waaraan het functioneel beheer moet voldoen. Ook geeft de theorie aan dat de coördinatie centraal moet plaatsvinden omdat de informatievoorziening als geheel beheerd moet worden.

Een scriptie van Nellian Lensink uit februari 2015.

Lees meer...

Informatiebeveiliging voor functioneel beheerders


Dit document is bedoeld om functioneel beheerders meer handvatten te geven bij het uitvoeren van de beheertaken. Er wordt verondersteld dat de functioneel beheerder basiskennis heeft van informatiebeveiliging. Op de kennisbank van SYSQA staat een introductie tot informatiebeveiliging. Dit document verstrekt die basiskennis. Verder kunnen de documenten voor requirementsanalist, testmanager en kwaliteitsmanager als aanvulling worden gezien. In die documenten worden per rol specifieke zaken beschreven waar een functioneel beheerder op z’n minst de hoofdlijnen behoort te weten.

Dit is een whitepaper van SYSQA uit april 2013.

Lees meer...

Onderwerpen: Whitepapers, beveiliging, security, privacy

BABOK v2 & BiSL


Business Analysis (BA) and Business Information Management (BIM) are two highly-interconnected fields that contribute to the realization of organizations’ goals. BA and BIM have to collaborate closely in order to address increasingly challenging business conditions. This paper describes the relationship between BA and BIM, comparing two best practice frameworks, Business Analysis Body of Knowledge (BABOK®v2) and the Business Information Services Library (BiSL®)). The paper proposes how to improve the realization of business needs by combining these best practices. The paper was written by a working group comprising members of the IIBA® (International Institute of Business Analysis) Dutch Chapter and the ASL BiSL Foundation.

Een whitepaper uit september 2015.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, babok

BiSL as driver for innovating business information management in the Dutch police organization(s)


Information is vital for police work. Information is gathered during crime investigations, it is used to determine where and when police are needed and information is used to be able to take appropriate actions in encountering situations or people. 20 years ago, within the police there was hardly any management attention for information and information systems, whereas nowadays information is regarded more and more as a primary production factor. 

Een whitepaper van Frank van Outvorst en Lex Scholten namens de ASL/BiSL Foundation.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, overheid, innovatie

ASL® and BiSL® in an AGILE environment


When starting an agile way of working in an organization it turns out that there is little information about connecting agile to traditional departments that use ASL, BiSL and/or ITIL. This ambiguity concerns the organization itself and the roles involved. In this white paper we mapped ASL and BiSL processes to agile principles and the other way around. This may seem to be in conflict, but it revealed the gaps, the overlap and the possible areas where they can strengthen each other.

Een (Engelstalig) whitepaper uit juli 2015 van Jeroen Venneman, Jan de Vries and Jan Leen van Duijn namens de ASL/BiSL Foundation.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, asl, agile

De 10 pluspunten van een functioneel beheerder


Wat zijn de pluspunten van een functioneel beheerder voor joúw organisatie? Functioneel-Beheerder.com heeft ze voor u op een rijtje gezet.

Lees meer...

Onderwerpen: taken, rolbeschrijving, activiteiten, competenties

Nieuwe aanvullingen in jouw mailbox?

Populairste items