Artikelen en whitepapers voor functioneel beheerders over functioneel beheer

BiSL® Next helpt de kloof te dichten tussen business en IT


Al decennialang is een veelgehoorde uitspraak dat business en IT beter op elkaar moeten aansluiten. En hoewel de afgelopen jaren regelmatig werd beweerd dat de kloof kleiner was geworden door het gebruik van andere systeemontwikkelaanpakken hoor je ook in de praktijk dat de kloof alleen maar groter wordt.

In dit whitepaper valt te lezen:

  • dat de kloof tussen de business en IT nog steeds moet worden geslecht;
  • wat de rol kan zijn van BiSL in het slechten van de kloof;
  • dat al dan niet agile werken geen invloed heeft op de waarde van een framework als BiSL;
  • hoe het nieuwe BiSL Next is opgebouwd;
  • wat de belangrijkste verschillen en overeenkomsten zijn tussen BiSL Next en het oude BiSL.

Aan het einde is een samenvatting opgenomen.

Dit is een whitepaper van Machteld Meijer.

Onderwerpen: bisl

Nieuwe aanvullingen in jouw mailbox?

Populairste items