Artikelen en whitepapers voor functioneel beheerders over functioneel beheer

BiSL® Next helpt de kloof te dichten tussen business en IT


Al decennialang is een veelgehoorde uitspraak dat business en IT beter op elkaar moeten aansluiten. En hoewel de afgelopen jaren regelmatig werd beweerd dat de kloof kleiner was geworden door het gebruik van andere systeemontwikkelaanpakken hoor je ook in de praktijk dat de kloof alleen maar groter wordt.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl

Stappenplan dagstart


Een Dag- of Weekstart, een Daily stand-up, een Keek op de Week, een Daily Huddle of een Dagelijks Ochtend Overleg. Allemaal omschrijvingen voor de Dagstart, een vast moment op een dag waarop een team overleg heeft over de voortgang van activiteiten. Het is een korte en vooral actieve overlegvorm tussen teamleden, gefaciliteerd door een voorzitter.

Lees meer...

Functioneel Beheer in beweging


Eind jaren 80 van de vorige eeuw was ICT het terrein van de ICT-er. De collega trok met eigen handen kabels (coax), richtte het netwerk in (Novell), en installeerde software (Word Perfect), die hij ook nog zelf uitlegde aan de eindgebruikers. Kortom, alle ICT-functies in één persoon verenigd. In het prille begin deed de ICT-er het met één applicatie. ICT en Specialisatie

Lees meer...

Onderwerpen: ontwikkeling, Functioneel beheer, ICT

De rol van BiSL Next in het dichten van de kloof tussen business en IT


Elke organisatie heeft behoefte aan informatie. Informatie wordt steeds meer verkregen met behulp van IT. De mate waarin IT de business kan ondersteunen is cruciaal voor steeds meer organisaties.  Om de IT-diensten beter te beheersen en de aansluiting tussen business en IT te verbeteren zijn een aantal initiatieven ontwikkeld, zoals:

  • het opstellen van procesmodellen voor IT en business (zoals ITIL, ASL en BiSL);
  • het geven van meer aandacht aan houding en communicatie;
  • het meer iteratief werken.

De kloof is echter nog lang niet gedicht. Het vakgebied business-informatiemanagement (BIM) kan hier een goede bijdrage aan leveren. Het helpt een organisatie om meer waarde te realiseren uit investeringen in informatie en technologie door te beschrijven wat een organisatie moet doen om de informatievoorziening te krijgen die ze nodig hebben. Zowel in conventionele als in agile systeemontwikkelomgevingen. Daar waar IT ervoor zorgt dat informatie wordt opgeslagen, verwerkt en direct beschikbaar is, richt het effectief uitvoeren van BIM zich op het vermogen van een organisatie om daar op een goede manier op te sturen en gebruik van te maken.

BiSL geeft als enige framework in de hele wereld een zeer compleet  overzicht van wat aan de zijde van de organisatie (de ‘business’) moet worden gedaan voor het beschikken over een goede informatievoorziening, waarbij het boek ‘BiSL Next in uitvoering’ dit uitgebreider doet dan het Engelse basisboek . Een diepgang die voor de Nederlandse markt veel toegevoegde waarde heeft.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, bisl next, asl

Naar een kwaliteitsverbetering van functioneel beheer


Gemeenten moeten in toenemende mate voldoen aan de vraag van ketenpartners als de centrale overheid, provincies en waterschappen. Zij voelen de druk toenemen. Zo ook de Gemeente Oldenzaal. De komst van basisregistraties en de wens van de centrale overheid om te komen tot een e-overheid, alsmede de teruglopende gemeentebudgetten zorgen ervoor dat gemeenten tot een kritische beschouwing van hun informatievoorziening moeten komen. 

Lees meer...

Onderwerpen: professionalisering, ontwikkeling

Onderzoeksresultaten uitvraag Sizing Functioneel Beheer


In de periode december 2017 t/m april 2018 heeft IV-experts.com een uitvraag gedaan naar
een aantal belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op de omvang van Functioneel
Beheer organisaties.

Lees meer...

Onderwerpen: onderzoek, sizing

Naar een kwaliteitsverbetering van functioneel beheer


Gemeenten moeten in toenemende mate voldoen aan de vraag van ketenpartners als de centrale overheid, provincies en waterschappen. Zij voelen de druk toenemen. Zo ook de Gemeente Oldenzaal.

Lees meer...

Onderwerpen: verandering, kwaliteit

Van BiSL naar BiSL Next


De eerste versie van BiSL is ontwikkeld in 2003 – 2005, inmiddels meer dan tien jaar geleden. In die periode is BiSL gegroeid van een idee van een kleine groep enthousiaste consultants van PinkRoccade naar een publiek domein best practice voor het vakgebied van business informatiemanagement. Er is een grote community in Nederland, waar meer dan 46.000 BiSLboeken zijn gekocht en 16.000 professionals een BiSL Foundation certificaat hebben.

Deze whitepaper is geschreven door Lucille van der Hagen, Managing Director ASL BiSL Foundation.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, bisl next

Stoppen met jongleren: voor functioneel beheerders


Laten we elkaar eens diep in de ogen aankijken. Je moet eigelijk te veel doen in de tijd die daarvoor beschikbaar is. Er is een constante stroom van werk en problemen die op je wachten. In twee whitepapers wil ik je meenemen in hoe je dit aan zou kunnen pakken. In de eerste whitepaper wil ik laten zien hoe je overbelasting kunt voorkomen door het gebruik te maken van een denkwijze en hoe je deze denkwijze in de praktijk toepast.

Deze whitepaper is geschreven door Daniel BrouwerLean Six Sigma Black Belt.

Lees meer...

Onderwerpen: lean, six sigma

Inrichten Functioneel Beheer: Zorg eerst voor een goede basis!


Functioneel Beheer krijgt de laatste jaren gelukkig steeds meer aandacht. Toch worstelen nog veel organisaties met de invulling daarvan. We zien dit b.v. terug in discussies over de beste rol voor Functioneel Beheer bij zaken als Agile en Scrum. Maar ook in meer 'traditionele' omgevingen wil het vaak maar niet echt lukken om Functioneel Beheer 'passend' te krijgen. Zowel als vakgebied als in relatie tot de overige partijen die betrokken zijn bij (het beheer van) de Informatievoorziening. Een belangrijke oorzaak hiervan is het ontbreken van een degelijke 'basis'. Een door alle relevante partijen onderschreven uitgangssituatie voor het beheer van de informatievoorziening. Een fundament waarop alle verdere ontwikkelingen 'gebouwd' kunnen worden. 

Een whitepaper van Bert Franken, consultant bij IV-Experts.com uit september 2016.

Lees meer...

Onderwerpen: informatievoorziening, inrichting

Nieuwe aanvullingen in jouw mailbox?

Populairste items