Artikelen en whitepapers voor functioneel beheerders over functioneel beheer

Onderzoeksresultaten uitvraag Sizing Functioneel Beheer


In de periode december 2017 t/m april 2018 heeft IV-experts.com een uitvraag gedaan naar
een aantal belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op de omvang van Functioneel
Beheer organisaties.

Lees meer...

Onderwerpen: onderzoek, sizing

Naar een kwaliteitsverbetering van functioneel beheer


Gemeenten moeten in toenemende mate voldoen aan de vraag van ketenpartners als de centrale overheid, provincies en waterschappen. Zij voelen de druk toenemen. Zo ook de Gemeente Oldenzaal.

Lees meer...

Onderwerpen: kwaliteit, verandering

Van BiSL naar BiSL Next


De eerste versie van BiSL is ontwikkeld in 2003 – 2005, inmiddels meer dan tien jaar geleden. In die periode is BiSL gegroeid van een idee van een kleine groep enthousiaste consultants van PinkRoccade naar een publiek domein best practice voor het vakgebied van business informatiemanagement. Er is een grote community in Nederland, waar meer dan 46.000 BiSLboeken zijn gekocht en 16.000 professionals een BiSL Foundation certificaat hebben.

Deze whitepaper is geschreven door Lucille van der Hagen, Managing Director ASL BiSL Foundation.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, bisl next

Stoppen met jongleren: voor functioneel beheerders


Laten we elkaar eens diep in de ogen aankijken. Je moet eigelijk te veel doen in de tijd die daarvoor beschikbaar is. Er is een constante stroom van werk en problemen die op je wachten. In twee whitepapers wil ik je meenemen in hoe je dit aan zou kunnen pakken. In de eerste whitepaper wil ik laten zien hoe je overbelasting kunt voorkomen door het gebruik te maken van een denkwijze en hoe je deze denkwijze in de praktijk toepast.

Deze whitepaper is geschreven door Daniel BrouwerLean Six Sigma Black Belt.

Lees meer...

Onderwerpen: lean, six sigma

Inrichten Functioneel Beheer: Zorg eerst voor een goede basis!


Functioneel Beheer krijgt de laatste jaren gelukkig steeds meer aandacht. Toch worstelen nog veel organisaties met de invulling daarvan. We zien dit b.v. terug in discussies over de beste rol voor Functioneel Beheer bij zaken als Agile en Scrum. Maar ook in meer 'traditionele' omgevingen wil het vaak maar niet echt lukken om Functioneel Beheer 'passend' te krijgen. Zowel als vakgebied als in relatie tot de overige partijen die betrokken zijn bij (het beheer van) de Informatievoorziening. Een belangrijke oorzaak hiervan is het ontbreken van een degelijke 'basis'. Een door alle relevante partijen onderschreven uitgangssituatie voor het beheer van de informatievoorziening. Een fundament waarop alle verdere ontwikkelingen 'gebouwd' kunnen worden. 

Een whitepaper van Bert Franken, consultant bij IV-Experts.com uit september 2016.

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting, informatievoorziening

SharePoint (online) functioneel beheren


SharePoint oplossingen spelen een centrale rol in het beheren en ontsluiten van bedrijfsinformatie en -documentatie. SharePoint heeft daarmee grote impact op dagelijkse werkzaamheden en bedrijfsprocessen. De ontwikkeling en implementatie van zo’n digitale samenwerkingsomgeving vindt tegenwoordig projectmatig plaats. Daarbij is meestal aandacht voor een gestructureerde, gecontroleerde aanpak en het realiseren van een oplossing die goed aansluit bij de functionele en technische eisen en wensen. Ook na de implementatie moet deze functionele en technische aansluiting geborgd worden. De grootste uitdaging daarbij is dat de SharePoint oplossing in de toekomst goed blijft aansluiten op de veranderende bedrijfsprocessen en de eisen en wensen van de gebruikers. Hoe pakt u dit aan?

Een document van Erwin Horstink, van Motion10 uit 2015.

Lees meer...

Onderwerpen: sharepoint

Leidraad rolbeschrijving keyuser


Een keyuser is de vertegenwoordiger van de gebruikersorganisatie in de proces- en beheerorganisatie. Om te komen tot een procesondersteunende applicatie ondersteunt de keyuser Functioneel Beheer in het wijzigingenbeheerproces t.a.v. het opstellen van de Wijziging, het valideren van de functionele specificaties, het uitvoeren van een Gebruikers Acceptatietest na oplevering en het functioneel accepteren ervan.

Een document van Patrick Doomen, Consultant bij IV-experts.com uit maart 2016.

Lees meer...

Onderwerpen: keyuser, rollen

Centraal of decentraal functioneel beheer?


Download hier het artikel van Tanja Goense-Van den Bosch en Ralph Donatz over centraal en decentraal functioneel beheer en informatiemanagement.

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting

De drie dimensies van functioneel beheer


Visie op de toekomst van functioneel beheerFunctioneel beheer is een vakgebied dat ontzettend in beweging is. Als je je dagelijks in het vakgebied beweegt dan zie je dezelfde vraagstukken regelmatig terugkomen. Wat is de positie van functioneel beheer in de organisatie, doen we functioneel beheer centraal of decentraal of juist hybride, welke processen beheert en beheerst een functioneel beheerder, wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van functioneel beheer, hoe meten we het succes van functioneel beheer, hoe gaan we om met mandaat en eigenaarschap, et cetera. Op basis van de inzichten die we hebben gekregen bij het behandelen van dit soort vraagstukken kunnen we concluderen dat het vakgebied functioneel beheer aan het kantelen is. 

Een whitepaper van Martijn Buurman, Directeur Functioneel-Beheerder.com uit december 2015.

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting, toekomst

Functioneel beheer bij woningcorporaties


De wereld van de woningcorporaties staat op zijn kop. Door schandalen, strakkere regels, hogere financiële lasten en veranderingen in de maatschappij moeten zij zich in hoog tempo aanpassen aan de nieuwe eisen die er aan hen gesteld worden. Dit heeft onder andere gevolgen voor hun verslaglegging en het beheer van de informatievoorziening. In dit onderzoek is nagegaan wat de invloed is van de inrichting van functioneel beheer op de uitvoering van dit beheer bij het steeds complexer worden van de informatievoorziening. Het functioneel beheer is namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening van een organisatie. De literatuur stelt dat het functioneel beheer zowel qua uitvoering als coördinatie aan de vraagkant gepositioneerd moet zijn, dicht bij de gebruikers, en geeft diverse criteria waaraan het functioneel beheer moet voldoen. Ook geeft de theorie aan dat de coördinatie centraal moet plaatsvinden omdat de informatievoorziening als geheel beheerd moet worden.

Een scriptie van Nellian Lensink uit februari 2015.

Lees meer...

Nieuwe aanvullingen in uw mailbox?

Populairste items