Sjablonen, checklists en templates voor functioneel beheer en informatiemanagement

Sjabloon Mastertestplan


Dit document bevat een template voor het opstellen van het mastertestplan (MTP).

De onderdelen genoemd in de inhoudsopgave zouden in elk mastertestplan voor moeten komen en zijn daarmee standaard, echter de invulling van die onderdelen is per situatie anders en daardoor maatwerk. Dit wordt dan ook aan de opsteller van het mastertestplan overgelaten.

Lees meer...

Onderwerpen: testen

Sjabloon Acceptatiecriteria


Acceptatiecriteria zijn een meetinstrument voor zowel gebruiker als beheerder om te bepalen of nieuwe of gewijzigde informatiesystemen voldoen aan de afgesproken eisen voor functionaliteit, kwaliteit en beheer. Er komt heel wat bij kijken om acceptatiecriteria te verankeren in beheerprocessen en systeemontwikkelingsprojecten. Het opstellen en het hanteren van acceptatiecriteria voor ICT-producten en -diensten geschiedt bij veel organisaties met wisselend succes. Vaak worden acceptatiecriteria wel opgesteld, maar niet effectief gebruikt en verworden ze tot een nood-zakelijk kwaad zonder kwaliteit borgende werking.

Lees meer...

Onderwerpen: testen, acceptatiecriteria

Nieuwe toevoegingen in jouw mailbox?

Populairste items