Sjablonen, checklists en templates voor functioneel beheer en informatiemanagement

Sjabloon Acceptatiecriteria


Acceptatiecriteria zijn een meetinstrument voor zowel gebruiker als beheerder om te bepalen of nieuwe of gewijzigde informatiesystemen voldoen aan de afgesproken eisen voor functionaliteit, kwaliteit en beheer. Er komt heel wat bij kijken om acceptatiecriteria te verankeren in beheerprocessen en systeemontwikkelingsprojecten. Het opstellen en het hanteren van acceptatiecriteria voor ICT-producten en -diensten geschiedt bij veel organisaties met wisselend succes. Vaak worden acceptatiecriteria wel opgesteld, maar niet effectief gebruikt en verworden ze tot een nood-zakelijk kwaad zonder kwaliteit borgende werking.

Lees meer...

Onderwerpen: testen, acceptatiecriteria

Nieuwe toevoegingen in jouw mailbox?

Populairste items