Opleidingen functioneel beheer en informatiemanagement

Workshop "Functioneel Beheer voor niet-Functioneel Beheerders"


workshop_functioneel_beheer.jpgHet vakgebied Functioneel Beheer krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Ook degenen die niet rechtstreeks hiervoor verantwoordelijk zijn krijgen er vaak direct of indirect mee te maken, b.v. als ‘afnemer’ van Functioneel Beheer diensten. Maar wat is Functioneel Beheer nou eigenlijk? En wat heb ik er als lijn-, proces- of ICT manager aan? Of waar moet ik als HRM medewerker op letten als ik hiervoor moet werven? Heeft u dit soort vragen? Dan is deze workshop mogelijk iets voor u.

Veel organisaties zitten met vragen als:

 • Wat is Functioneel Beheer nou eigenlijk?
 • Wat heb ik er als business- of procesmanager aan?
 • Wat heb ik er als ICT manager aan?
 • Waarom zouden we in Functioneel Beheer moeten investeren?
 • Waarom moet ik me, als verantwoordelijke voor een bedrijfsproces, bezig houden met ICT gerelateerde zaken?
 • Functioneel Beheer is toch geen echt vak? Dat kun je er toch gewoon 'bij' doen, of niet?

Daarnaast zien we ook vaak dat er leidinggevenden worden benoemd voor Functioneel Beheerders of Functioneel Beheer teams, die daarvoor feitelijk onvoldoende inzicht in het vakgebied hebben. En dus niet in staat zijn op vakinhoudelijkheid te sturen en door te ontwikkelen. Dat dit nadelig is voor zowel de positionering als het professionalisme (en daarmee de toegevoegde waarde) van het Functioneel Beheer mag duidelijk zijn.

Daarom bieden wij de workshop 'Functioneel Beheer voor niet-Functioneel Beheerders' aan. De workshop heeft tot doel een referentiekader op hoofdlijnen te geven m.b.t. Functioneel Beheer, de nut en noodzaak daarvan en de plaats van Functioneel Beheer binnen de Informatievoorziening.

Tijdens deze workshop van één dagdeel:

 • geven we onze visie op Functioneel Beheer;
 • schetsen we de mogelijke rol van Functioneel Beheer m.b.t. de Informatievoorziening en de toegevoegde waarde voor de business;
 • behandelen we op hoofdlijnen de overige partijen die relevant zijn voor een goede Informatievoorziening, hun rollen daarin en de onderlinge samenhang en afhankelijkheden;
 • bieden we voldoende ruimte voor discussie, het uitwisselen van ervaringen, vragen en 'uitdagingen' m.b.t. de specifieke situatie van de deelnemers.

De workshop is m.n. bedoeld voor:

 • Lijn- en procesmanagers die direct of indirect met Functioneel Beheer te maken hebben / krijgen, en daar meer inzicht in willen krijgen
 • (Toekomstige) leidinggevenden van Functioneel Beheer met een niet-Functioneel Beheer achtergrond
 • ICT managers
 • Informatiemanagers
 • HRM medewerkers die o.a. Functioneel Beheerders werven
 • Iedereen die meer wil weten over het vakgebied Functioneel Beheer

De kosten voor de workshop bedragen € 1.500,- all in, met een maximum van 15 deelnemers. De workshop wordt uiteraard specifiek toegespitst op uw situatie en vindt plaats op uw locatie. Indien dit niet mogelijk is, kunnen wij tegen geringe meerprijs en in overleg een locatie organiseren.

Onderwerpen: activiteiten, taken

Nieuwe aanvullingen in uw mailbox?

Populairste items