Opleidingen functioneel beheer en informatiemanagement

Workshop "Introductie Functioneel Beheer"


Introductie_functioneel_beheer.jpgHet vakgebied Functioneel Beheer krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Wat vaak steeds meer uitdagingen, maar ook kansen, oplevert bij de direct betrokkenen (Functioneel Beheerders, leidinggevenden van Functioneel Beheerteams etc.). Ook zien we nog vaak dat het Functioneel Beheer zeer divers wordt ingevuld en organisaties worstelen met de voor hen passende invulling. Of zelfs met de vraag of Functioneel Beheer wel echt een vak is of iets dat ‘er even bijgedaan kan worden’. Heeft u dit soort vraagstukken of zoekt u een generiek referentiekader als basis voor (de inrichting van) het Functioneel Beheer?  Dan is deze workshop mogelijk iets voor u.

Veel organisaties zitten met vragen als:

 • Wat is Functioneel Beheer nou eigenlijk?
 • Wat kan / moet de toegevoegde waarde van Functioneel Beheer zijn?
 • Functioneel Beheer is toch geen echt vak? Dat kun je er toch gewoon 'bij' doen, of niet?

Daarnaast zien we ook vaak dat:

 • er onvoldoende uniformiteit / structuur is m.b.t. de invulling en uitvoering van het Functioneel Beheer. Iedere beheerder doet het op zijn / haar eigen manier;
 • Functioneel Beheer uitsluitend reactief en op operationeel niveau bezig is als 'probleemoplosser' en 'brandjes blusser';
 • de positionering van het Functioneel Beheer binnen de organisatie te wensen over laat, waardoor Functioneel Beheer niet wordt gezien als een serieuze partij bij b.v. ontwikkelingen;
 • Functioneel Beheer vaak wordt gezien als een 'verlengstuk van ICT' i.p.v. onderdeel van de 'business';
 • leidinggevenden van Functioneel Beheerder feitelijk onvoldoende inzicht in het vakgebied hebben. En dus niet in staat zijn op vakinhoudelijkheid te sturen en door te ontwikkelen.

Daarom bieden wij de workshop 'Introductie Functioneel Beheer' aan. De workshop heeft tot doel een referentiekader op hoofdlijnen te geven m.b.t. Functioneel Beheer, de nut en noodzaak daarvan en de plaats van Functioneel Beheer binnen de Informatievoorziening.

Tijdens deze workshop van één dagdeel:

 • behandelen we beheer in het algemeen en het beheer van de informatievoorziening in het bijzonder;
 • leggen we uit waarom Functioneel Beheer een echt vak is;
 • schetsen we de mogelijke rol van Functioneel Beheer m.b.t. de Informatievoorziening en de toegevoegde waarde voor de business;
 • behandelen we op hoofdlijnen de overige partijen die relevant zijn voor een goede Informatievoorziening, hun rollen daarin en de onderlinge samenhang en afhankelijkheden;
 • bieden we voldoende ruimte voor discussie, het uitwisselen van ervaringen, vragen en 'uitdagingen' m.b.t. de specifieke situatie van de deelnemers.

Deze workshop is m.n. bedoeld voor:

 • Functioneel Beheerteams die baat hebben bij een gemeenschappelijk referentiekader, b.v. als basis voor een inrichtings- of professionaliseringstraject;
 • (Toekomstige) leidinggevenden van Functioneel Beheer met een niet-Functioneel Beheer achtergrond;
 • Functioneel Beheerders;
 • Iedereen die meer wil weten over het vakgebied Functioneel Beheer.

De kosten voor de workshop bedragen € 1.500,- all in, met een maximum van 15 deelnemers. De workshop wordt uiteraard specifiek toegespitst op uw situatie en vindt plaats op uw locatie. Indien dit niet mogelijk is, kunnen wij tegen geringe meerprijs en in overleg een locatie organiseren.

Onderwerpen: activiteiten, taken

Nieuwe aanvullingen in uw mailbox?

Populairste items