Opleidingen functioneel beheer en informatiemanagement

Training FSM


Functioneel beheer is een vakgebied dat nog volop in ontwikkeling is en waarvoor nog slechts zeer weinig praktische hulpmiddelen beschikbaar zijn. Met ‘best practice’ referentiemodellen zoals BiSL is wel het nodige voorhanden op het gebied van de uitvoering van functioneel beheer werkzaamheden, maar het ontbreekt vooral aan de ondersteuning van het managen van functioneel beheer. De grootste problemen met functioneel beheer liggen dus vaak op het gebied van de inrichting van de organisatie, de besturing, en het management.

Functional Service Management (FSM) is een methodische aanpak voor het procesmatig managen van FB-werkzaamheden. De FSM-methode is geheel analoog aan de succesvolle ISM-methode (Integrated Service Management), die zich als standaard in het vakgebied IT-beheer aftekent, en integreert daar eenvoudig mee. Wie eenmaal z’n IT-beheer onder controle heeft gebracht met ISM, en de bijbehorende tooling daarvoor heeft geïntegreerd, kan eenvoudig op dat instrumentarium doorbouwen en functioneel beheer onder controle brengen.

FSM is geen referentiemodel, maar een toepassingsmodel, met als uitgangspunt dat alle functioneel-beheerorganisaties als doel hebben het leveren van goede informatievoorziening. En als het doel gelijk is kunnen de processen, gericht op dat doel, ook gelijk zijn. Functioneel beheerorganisaties kunnen dan ook steeds op basis van exact het zelfde procesmodel werken.

FSM richt zich naast de processen ook nadrukkelijk op de menskant en op de tooling die essentieel zijn voor goed functioneel beheer.

Doelgroep

De doelgroep van de FSM Introductietraining bestaat uit individuen die reeds kennis bezitten van functioneel-beheerwerkzaamheden en inzicht willen verwerven in de besturing van een functioneel-beheerorganisatie volgens de FSM-methode, en/of werken bij een functioneel-beheerorganisatie die de FSM-methode gebruikt of gaat gebruiken.

Voorkennis

Iedereen mag deelenemen aan de FSM introductietraining. De FSM introductietraining is op hbo niveau.

Onderwerpen

De inhoud van de FSM Introductietraining wordt geheel bepaald door de inhoud van de standaard FSM-methode:

 • verrwerven van kennis en inzicht op het gebied van functioneel servicemanagement;
 • leren abstraheren en nuanceren bij informatievoorzieningsvraagstukken;
 • hanteren van een procesmodel in de context van besturingsvraagstukken;
 • inzicht verkrijgen in de toepassing van de bedrijfsmiddelen People, Process en Product;
 • de invloed van omgevingsfactoren in de context van functioneel beheer;
 • leren verbeteren met inzet van een methodische aanpak volgens FSM.

Aanvullend

Daarin worden de visie op dienstverlening, de structuur en inhoud van het FSM-framework (Process, People, Product) en de cultuuraspecten beknopt behandeld, op het niveau van een overview van basisbeginselen en werkwijzen.

Wat maakt deze training interessant?

 • de stof is onmiddellijk toepasbaar en zeer praktisch
 • alternatief voor BiSL Foundation
 • gericht op kunnen toepassen in plaats van "alleen maar" kennen
 • korte en intensieve training

Voordelen

Wat zijn de voordelen van het volgen van de cursus bij Functioneel-Beheerder.com? Deze cursus wordt georganiseerd door onze partner Floris Competence Management. Dat betekent voor u:

 • De cursussen worden altijd gegeven door gecertificeerde docenten
 • Cursussen vinden plaats op een met auto en openbaar vervoer goed bereikbare locatie
 • Parkeren is altijd gratis
 • Cursusruimtes zijn goed geoutilleerde, persoonlijke ruimtes (geen hotellokaties)

Kortom, wilt u op een leuke en gedegen manier kennis nemen van FSM, dan is een introductiecursus FSM bij Functioneel-Beheerder.com een goede keuze.

Duur en tarieven

Deze cursus duurt 1 dag en kost € 695,- excl. BTW. Dit is inclusief lunch, koffie, thee, frisdrank, locatie en parkeergelegenheid.

Aandachtspunt: de trainingen gaan door bij 5 inschrijvingen of meer.

Onderwerpen: fsm, activiteiten, taken

Nieuwe aanvullingen in uw mailbox?

Populairste items