Opleidingen functioneel beheer en informatiemanagement

Workshop Bimodal IT met de business sim. Demand-IT


Steeds meer IT teams hebben moeite om te voldoen aan de groeiende vraag vanuit de business. Technologie zorgt voor een toenemende druk op de IT organisatie om innovaties snel door te voeren en tegelijkertijd substantiële kostenbesparingen te realiseren. Herkent u deze context en problematiek en wilt u meer weten over Bimodal IT als mogelijkheid om bovenstaande situatie te verbeteren? Dan is deze workshop interessant voor u en uw organisatie.

Bimodal IT

Het Bimodal IT concept gaat uit van de noodzaak om in een nieuwe organisatiestructuur te werken die gericht is op early discovery en zeer snelle adoptie en integratie van innovatie. Tegelijkertijd is er de noodzaak om de bestaande structuur nog lange tijd te onderhouden. Het werken in twee structuren tegelijk stelt hoge eisen eisen aan management en de teamleden binnen uw organisatie. Hoe bereidt u de organisatie en medewerkers voor op deze transitie en toekomstige organisatie?

Stage lopen in de toekomstige transitie en organisatie

In deze workshop nemen wij deelnemers mee in een Bimodale wereld. Uw team loopt als het ware stage in de “toekomstige” organisatie en transitie. Dat doen we door in de workshop gebruik te maken van de business simulation Demand-IT (meer info op pagina 2). Management en teamleden ervaren hoe de weg naar een vraaggestuurde business informatievoorziening met gebruikmaking van de Bimodal IT aanpak kan worden afgelegd. Mogelijke succes- en faalfactoren bij implementatie komen daarbij uitdrukkelijk aan de orde. De uitdaging voor het team: Ontwikkel met elkaar een op Bimodal IT gebaseerde organisatie, waarin afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden een belangrijke rol spelen. Zorg dat de organisatie voldoende innovatief én wendbaar is!

Na deelname in deze workshop weet u:

  • Hoe u permanente innovatie van uw dienstverlening kunt versnellen en faciliteren
  • Hoe u de kostprijs van IT diensten en producten kunt verlagen
  • Hoe u sterke groei ( maar ook krimp) van de vraag in de markt kunt opvangen
  • Hoe u zowel in- als extern in control blijft
  • Op welke wijze u de twee modi van Bimodal IT naar elkaar toe kunt laten groeien

Game cyclus

bisl_game.jpgDe deelnemers gaan op basis van een businessplan aan het werk en doen concrete ervaringen op. De resultaten en de ervaringen uit de spelronde geven aanleiding tot reflectie. Wat gebeurde er en waarom, wat vond je daarvan, hoe zou je het kunnen voorkomen of bevorderen? Daarna worden ervaringen en reflectie in een algemeen kader geplaatst: wat zegt de theorie, wat kun je in het algemeen over de ervaren problemen zeggen? De laatste stap in een ronde is de planningsfase: de deelnemers maken afspraken met elkaar zodat de resultaten, de samenwerking en de communicatie verbeteren. Vervolgens start de volgende ronde waarin de nieuwe werkwijze getoetst wordt. Het aantal ronden ligt tussen de 3 en 5.

Game context

In een attractiepark proberen klantbegeleiders (gebruikers) zo goed mogelijk verschillende doelgroepen door het park te leiden. Bij problemen kunnen de gebruikers de afdeling parkbeheer (functioneel beheer) te hulp roepen. Parkbeheerders kijken of ze zelf de problemen op kunnen lossen of de afdeling attractie-beheer (ICT) in moeten schakelen. Intussen komt het management en de beleidsafdeling met kaders voor de langere termijn. De parkbeheerders hebben hun handen vol om alles in goede banen te leiden. Ondanks al het harde werken zijn gebruikers ontevreden over de IV-dienstverlening. Het duurt te lang, prioriteiten worden verkeerd gesteld en gebruikers krijgen niet wat ze verwachten. Aan de deelnemers de opdracht om de Informatie voorziening optimaal in te richten zodat de toekomst van het Park gewaarborgd is!

 

Onderwerpen: demand, specificeren, testen

Nieuwe aanvullingen in uw mailbox?

Populairste items