Meer grip en regie op uw IV en ICT

servicedesk_uitbesteden.jpg"Onze Servicedesk" is een dienst van Functioneel-Beheerder.com die dagelijks (indien gewenst zelfs 24/7) tot uw beschikking staat om uw eindgebruikers te ondersteunen in het gebruik van uw ICT-middelen. Onze Servicedesk-medewerkers zijn ervaren functioneel beheerders die hun sporen in 1e lijns gebruikersondersteuning meer dan verdiend hebben. Het zijn geen "hardcore" IT-ers maar communicatief vaardige professionals die uw gebruikers en hun dagelijkse ICT-beslommeringen goed kennen en begrijpen.

Een helder doel, inclusief garantie

Het doel van Onze Servicedesk is te zorgen dat er in een maand 20% tot 50% minder calls doorgezet hoeven te worden naar de 2e lijns support afdeling in vergelijking met uw huidige situatie, uiteraard zonder concessies te hoeven doen aan de eindgebruikerstevredenheid. Hier geven we zelfs een garantie voor af! Halen we dit niet, dan crediteren we de volledige factuur voor de maand waarbij we dit streven niet hebben gehaald.

Wat doen we?

De volgende activiteiten worden standaard door Onze Servicedesk verzorgd:

  • Aannemen en vastlegging incidenten, vragen en verzoeken m.b.t. uw informatievoorziening
  • Doorzetten incident, vraag of verzoek naar uw interne ICT-afdeling of externe leverancier en monitoring van de voortgang
  • Reguliere terugkoppeling naar indiener betreffende de status van het incident, vraag of verzoek
  • Vastlegging, rapportering en analyse van incidenten, vragen en verzoeken
  • Het opleveren van wekelijkse en maandelijkse managementrapportages betreffende de ingediende incidenten, vragen en verzoeken

Naast deze (voornamelijk) reactieve activiteiten zit de kracht van Onze Servicedesk met name in de proactieve activiteiten. We lossen dus niet alleen problemen op, we proberen ze ook structureel te voorkomen! Dit doen we door:

  • De gebruikers opleidingen aan te bieden via webinars, e-learning en op locatie
  • Een goede FAQ, leesbare handleidingen en een goed gevulde kennisbank ter beschikking te stellen aan de gebruikers
  • Samen met de interne ICT-afdeling en externe leveranciers structureel te zoeken naar verbeteringen in uw informatievoorziening

Wat kost het?

Onze Servicedesk biedt zowel de mensen en de middelen om het dagelijkse gebruik van uw informatievoorziening te ondersteunen en te verbeteren. Uiteraard kost dit geld... ;-) We gaan graag met u in gesprek over uw wensen en eisen, op basis hiervan zullen we een offerte uitbrengen met een vaste prijs per maand (fixed price).

Meer weten over Onze Servicedesk?

Wilt u meer weten over Onze Servicedesk? Laat uw gegevens dan achter middels onderstaand formulier.