Bent u, als verantwoordelijke voor Functioneel Beheer, bezig met het professionaliseren daarvan? Of heeft u plannen daarvoor? En loopt u daarbij tegen (mogelijke) uitdagingen aan als:

 • Het vrijmaken van voldoende capaciteit voor het uitwerken van ideeën, processen, hulpmiddelen etc.?
 • Het, b.v. vanwege de druk vanuit de operatie, ‘stokken’ van de voortgang?
 • Het doorbreken van ‘ingesleten gewoontes’ en het komen tot nieuwe ideeën, inzichten en werkwijzen?
 • Het komen tot werkelijke probleemoplossingen i.p.v. symptoombestrijding?
 • Het bepalen van de juiste prioriteiten en aanpak?
 • Het ‘meekrijgen’ van de overige stakeholders (business, ICT)?

Dan komen wij graag met u in contact om het vrijblijvend met u te hebben over passende ondersteuning. Met de nadruk op ondersteuning, want u bent en blijft in the lead. Alle besluitvorming ligt bij u. Wij komen u niet vertellen hoe het moet.

Wij nemen u en uw medewerkers met name tijdrovende activiteiten uit handen en zorgen ervoor dat het traject in beweging blijft. En brengen kennis en ervaring in. Zowel m.b.t. het vakgebied als vanuit soortgelijke trajecten bij andere organisaties. U en uw medewerkers kunnen zich dan vooral richten op de dagelijkse operatie. Want die moet uiteraard ook ‘gewoon’ doorgaan.

Ondersteuningsactiviteiten

Bij onze ondersteuning kunt u denken aan activiteiten als:

 • Dagelijkse coördinatie van het professionaliseringstraject.
 • Het adviseren op basis van vakmatige kennis en ervaring.
 • Het faciliteren van besluitvorming.
 • Ondersteuning bij het formuleren van een gezamenlijke visie / referentiekader m.b.t. het IV beheer en bijbehorende rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (IST en SOLL).
 • Het opstellen en afstemmen van (beslis)documenten, standaard documenten, procesbeschrijvingen, handboeken etc.
 • Ondersteuning om te komen tot (werk)afspraken tussen betrokken (beheer)partijen, en het afstemmen en vastleggen daarvan (o.a. SLA, DAP).
 • Het adviseren over / betrokken zijn bij het opstellen van functieprofielen voor beheer.
 • Kwaliteitsmanagement m.b.t. te realiseren producten gedurende het traject.
 • Vakmatige ondersteuning / coaching van zowel medewerkers als management op het gebied van Functioneel Beheer.
 • Ondersteuning bij het ‘uitdragen’ van (het belang van) het traject bij andere partijen (business, ICT).

Uiteraard is deze opsomming niet volledig en worden de concrete activiteiten in overleg met u vastgesteld.

En uw rol? Daarbij moet u met name denken aan sturing, besluitvorming, kaders en richtlijnen. Dus: in control zijn en blijven.

Bent u niet op zoek naar een dergelijke intensieve ondersteuning, maar zou u het wel prettig vinden om regelmatig te sparren met of advies te ontvangen van een van onze consultants? Dan is onze Strippenkaart mogelijk iets voor u.

Bekijk de Strippenkaart Consultancy

Mocht u meer willen weten of met ons van gedachten willen wisselen over uw specifieke situatie, vul dan het onderstaande formulier in. Wij zullen binnen twee werkdagen contact met u opnemen.