Hoe staat jouw functioneel beheer ervoor?

Nulmeting functioneel beheer‘Ik heb volledig inzicht in (de kwaliteit en dienstverlening van) mijn Functioneel Beheer, zowel qua beheer zelf als wat de samenwerking met overige stakeholders betreft.’

Mocht het bovenstaande voor jou gelden, dan mogen wij je feliciteren en is het onderstaande mogelijk minder relevant voor je. Of misschien toch wel, want hoe zeker bent je echt? Misschien toch maar even verder lezen?

Inzicht is cruciaal

Helaas komen we in onze praktijk nog vaak de situatie tegen dat dit inzicht in meer of mindere mate ontbreekt. Terwijl het wel cruciaal is voor zowel het kunnen leveren van een goede dienstverlening als het verder ontwikkelen van deze dienstverlening en de betrokken medewerkers.

Met onze Nulmeting Functioneel Beheer, uitgevoerd door een van onze zeer ervaren consultants, geven wij je inzicht in:

  • De algemene situatie van het Functioneel Beheer en de beheerde systemen;
  • Relaties, rollen en taken van Functioneel Beheer en relevante stakeholders i.r.t. de belangrijkste beheerprocessen;
  • De uitgevoerde activiteiten, gebaseerd op BiSL (in principe het Uitvoerend niveau);
  • De overige, mogelijk oneigenlijke, activiteiten;
  • De feitelijke tijdsbesteding m.b.t. de uitgevoerde activiteiten, inclusief een kwaliteitsoordeel;
  • Indien van toepassing: Een inschatting van de benodigde extra tijdsbesteding (onder de bestaande omstandigheden) om waar nodig wel de juiste kwaliteit te kunnen leveren;
  • Een inschatting van het relatieve volwassenheidsniveau van de verschillende Functioneel Beheer eenheden (teams, clusters, afdelingen).

Dit alles wordt aangeboden in de vorm van een eindrapportage, inclusief knelpuntenanalyse, verbeteradvies en o.a. onderstaand overzicht (waarbij de aandachtspunten altijd uniek zijn per organisatie):

Overzicht aandachtspunten functioneel beheer nulmeting

Aanpak nulmeting functioneel beheer

De nulmeting wordt uitgevoerd d.m.v. interviews met de betrokken Functioneel Beheerders en, in overleg met jou, eventuele andere relevante partijen. Te denken valt aan Informatiemanagement, leidinggevenden etc. Er wordt gebruik gemaakt van een standaardformulier, waardoor wordt geborgd dat dezelfde informatie van iedere geïnterviewde wordt verkregen. Deze uniformiteit is noodzakelijk om de resultaten met elkaar te kunnen vergelijken en tot een gezamenlijk beeld te kunnen komen. Ook wordt op eenheidsniveau (team, cluster, afdeling) een meting van het volwassenheidsniveau uitgevoerd.

Tijdens de intake wordt met jou het formulier doorgenomen en is er de mogelijkheid om specifieke, voor jouw organisatie relevante, aanpassingen / toevoegingen te doen. Daarnaast kun je specifieke wensen t.a.v. het eindrapport aangeven. Uiteraard kunnen deze aanpassingen invloed hebben op de benodigde inspanning. Dit zal altijd tijdens de intake met jou worden afgestemd.Na afloop van de interviews wordt het eindrapport opgesteld en met jou besproken en toegelicht.

Inzicht op hoofdlijnen

Wil je snel inzicht hebben op een aantal belangrijke punten m.b.t. het Functioneel Beheer, dan kun je online onze FB Check doen.

Bekijk de FB Check

Nulmeting Informatiemanagement

Naast de nulmeting Functioneel Beheer bieden we ook een Nulmeting Informatiemanagement aan. Deze kan zowel afzonderlijk worden uitgevoerd als in combinatie met de nulmeting Functioneel Beheer. Het resultaat van deze combinatie biedt je inzicht in jouw gehele Business Informatiemanagement.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze Nulmeting Functioneel Beheer? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen binnen twee werkdagen contact met je op.