ICT-projecten komen in de problemen omdat het ICT-projecten zijn


Het SPEER project: 10 jaar werk, €900 miljoen en mislukt. In de zomer van 2013 heeft het Ministerie van Defensie formeel het programma SPEER beëindigd. SPEER betrof de invoering van ERP (SAP) software bij het Ministerie van Defensie. Er werd een aantal van 12.000 werkplekken genoemd. SPEER was daarmee een van de grootste SAP implementaties ooit. Eind 2013 heeft men een “Eindrapportage” gepubliceerd waarin het verloop van het programma is beschreven. Daarnaast heeft de Algemene Rekenkamer (16 januari 2014) ook een rapportage geschreven.

Het programma heeft ruim 10 jaar in beslag genomen. Er worden diverse bedragen genoemd. Zo noemt de Algemene Rekenkamer een oorspronkelijk budget van €185 miljoen. De bestedingen zouden anno 2013 €481 miljoen bedragen. Hierbij merkt de Rekenkamer op dat niet alle kosten zijn meegerekend; interne kosten zouden bijvoorbeeld buiten beschouwing zijn gelaten. De Rekenkamer meent dat de totale kosten zullen uitkomen op ongeveer €900 miljoen.

Lees meer....

Nieuws in uw mailbox?

Meest populaire nieuwsberichten