Een nieuwe episode in de ICT-soap bij de overheid


Er is een kabinetsreactie op het rapport-Elias. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zich opgeworpen als redder in nood, en dat was te verwachten. Maar BZK blijkt al 25 jaar zijn systeemverantwoordelijkheid verzaakt te hebben voor het uitvoeren van contra-expertises van risicovolle IT-projecten – zoals wettelijk is vastgelegd in de algemene maatregel van bestuur getiteld: Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (IVR 1990).

Lees meer....

Nieuws in uw mailbox?

Meest populaire nieuwsberichten