Modellen, cartoons & infographics over functioneel beheer en informatiemanagement

IGIC® Model

Integraal Gebalanceerd Informatie en Communicatie model.

IGIC ModelHet IGIC ® model is een pragmatisch model/raamwerk dat bestaat uit inzichten, kennis, visie, mindset, fundamenten en factoren die bijdragen aan het verbeteren, optimaliseren van de informatie, communicatie en/of introduceren van (nieuwe) informatievoorziening.

Lees meer...

Onderwerpen: model

Dilbert ontvangt extra requirements

Dilbert krijgt te horen dat er nog wat extra features moeten worden toegevoegd...

Lees meer...

MCTL

MCTL staat voor ‘Managing Computer Technology Library’ en is een framework waarin de verbinding tussen business processen en computertechnologie wordt gelegd. MCTL bevat een set uitgewerkte beschrijvingen over dit gehele gebied op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Hoewel het vakgebied van computertechnologie relatief nieuw is, is er in de afgelopen decennia veel over geschreven en zijn er zoveel bedrijven en personen actief op dit gebied dat er een schat aan ervaring is opgedaan. Toch is een veel voorkomende klacht dat de aansluiting van IT op de business niet goed is en ze elkaar simpelweg niet begrijpen. Dat leidt er nogal eens toe dat de inzet van computertechnologie niet is wat het zou moeten of kunnen zijn. MCTL probeert juist op het grensvlak van gebruikersorganisatie (waarbinnen computertechnologie wordt toegepast) en infrasupport, applicatie en functioneel support (van waaruit computertechnologie wordt geleverd) van toegevoegde waarde te zijn. Kort samengevat bevindt MCTL zich dus op het terrein van wat vaak Business – IT alignment wordt genoemd.

Lees meer...

Beheermodel van Looijen

Maarten Looijen verkondigd vanaf 1986 zijn bekende driedeling van beheer. In 1992 publiceert hij in samenwerking met Guus Delen het boek "Beheer van informatievoorziening". Het doel van het beheermodel is een efficiënt en effectief managementsysteem te bieden voor het beheer van informatiesystemen. De essentie ervan is dat voor wat betreft IT-beheer drie deelgebieden worden onderkend: functioneel beheer, technisch beheer en applicatiebeheer. De reden hiervoor is: "Binnen het beheer treft men clusters aan van taakgebieden, die wat betreft inhoud, verantwoordelijkheid, kennis en hulpmiddelen principieel van elkaar verschillen."

Lees meer...

Gebruikersacceptatie is belangrijk.....

Anders is het gebruik van het nieuwe CRM systeem niet zoals het zou moeten zijn.

Lees meer...

Dilbert moet een project budget afgeven....

 Maar loopt aan tegen het feit dat het lastig is een budget af te geven zonder requirements.

Lees meer...

Dilbert wil data bekijken op zijn iPad....

Hij wil alleen zijn werk wat efficiënter kunnen doen.

Lees meer...

Dilbert geeft een No Go....

Dilbert waarschuwt voor het platgaan van het netwerk bij deze update....

Lees meer...

Functioneel Beheerder versus Business Analyst

Er lijkt weinig verschil te zitten in de rol van de Business Analyst (BA) in Angelsaksische landen en de Functioneel beheerder in Nederland....

Lees meer...

Doelstellingenboom met de positionering en rol van functioneel beheer

Doelstellingenboom met de positionering en rol van functioneel beheer.

Lees meer...

Nieuwe aanvullingen in jouw mailbox?

Populairste items