Klantcases Functioneel-beheerder.com (onderdeel van IV-experts.com)

TU Eindhoven: professionaliseren met IV-experts.com


Overview_of_Technische_Universiteit_Eindhoven

Om zowel de sturing op als het beheer van de Informatievoorziening op een meer professionele wijze in te gaan vullen, is in 2014 een beleidsstuk opgesteld. Hierin zijn voorstellen gedaan ten aanzien van de IV-governance en de inrichting van Informatiemanagement en Functioneel Beheer.

Na de goedkeuring van dit voorstel door het College van Bestuur, is gekozen voor een top – down aanpak, waarbij eerst vorm is gegeven aan de governance, de rol van CIO en het Informatiemanagement. Onderdeel hiervan was het inrichten van een CIO Office onder leiding van de CIO, met daarin ondergebracht het Informatiemanagement.

Lees meer...

Onderwerpen: klantcase

AON (ten tijde van casus IAK): van reactief naar proactief


De teamleider van Aon (ten tijde van casus onder het label IAK verzekeringen) wilde graag dat het team meer proactief zou gaan denken en handelen. Een belangrijk aandachtspunt was dat het team niet gezien werd, en zich niet liet zien als specialisten in hun vak. Bovendien had het team handvatten nodig om zich te kunnen profileren, zeker gezien de wijziging in strategische plannen die maakte dat de toekomst van de functioneel beheer club niet zeker was.

Lees meer...

Onderwerpen: klantcase

Klantcases

iv-experts-com-logo-square

Jouw contactpersoon

janouk-roekevisch

Janouk Roekevisch

Bel 06-11223878 of e-mail naar j.roekevisch@iv-experts.com.