Inzicht is cruciaal

Helaas komen we in onze praktijk nog vaak de situatie tegen dat dit inzicht in meer of mindere mate ontbreekt. Terwijl het wel cruciaal is voor zowel het kunnen leveren van een goede dienstverlening als het verder ontwikkelen van deze dienstverlening en de betrokken medewerkers.

Maar b.v. ook als er plannen zijn om het Functioneel Beheer verder te gaan professionaliseren. Het is dan immers van groot belang om een duidelijk beeld te hebben van het ‘vertrekpunt’ en de bestaande sterktes en zwaktes. Pas dan kan onderbouwde besluitvorming plaatsvinden over aan te pakken knelpunten, prioritering, te behalen resultaten etc. En wordt het risico op ‘symptoombestrijding’ in plaats van daadwerkelijke probleemoplossing een stuk kleiner.

Inzicht op hoofdlijnen

Wil jij snel inzicht hebben op een aantal belangrijke punten m.b.t. het Functioneel Beheer, dan kan je online onze FB Check doen.

Bekijk de FB Check

Maatwerkonderzoek

Wil je een meer uitgebreid maatwerk onderzoek, inclusief eindrapport en advies, naar zowel het huidige Functioneel Beheer zelf als diens positie in de organisatie? Dan is onze Nulmeting interessant voor jou.

Bekijk de Nulmeting Functioneel Beheer