Uniek coachingstraject voor functioneel beheerders

functioneel-beheer-coaching-small.jpgVeel functioneel beheerders willen zichzelf blijven ontwikkelen in hun vak. Maar omdat het vak erg breed geori├źnteerd is (van gebruikersondersteuning tot specificeren en van toetsen en testen tot beheer bedrijfsinformatie) is het lastig om een keuze te maken uit het trainingsaanbod. Wordt het dan ITIL en BiSL of specifieke trainingen als requirements engineering? En vaak gaat het bij deze trainingen om het ontwikkelen van harde kennis, niet zozeer de softskills van de functioneel beheerder. Terwijl met name goede ontwikkelde communicatieve vaardigheden, een flinke dosis organisatiesensitiviteit en een zuiver empatisch vermogen belangrijke eigenschappen zijn voor een functioneel beheerder. Daarom heeft Functioneel-Beheerder.com een nieuw coachingstraject samengesteld specifiek voor functioneel beheerders. De doelstelling van dit traject is het middels informatiesessies, groepsgesprekken en zelf gekozen coachingsmomenten te komen tot een professionalisering van functioneel beheer in de organisatie in het algemeen en het verder ontwikkelen van de hard- en softskills van de functioneel beheerders zelf in het bijzonder.

De opzet

Het coachingstraject is opgebouwd uit 12 sessies van minimaal 2 tot maximaal 3 uur per sessie per groep. De groepen bestaan ieder uit maximaal 5 functioneel beheerders. De sessies kennen de volgende onderwerpen:

 1. Introductie, kennismaking, persoonlijke doelstellingen formuleren

 2. Wat is de theorie van functioneel beheer en hoe verhoudt zich dat tot jullie praktijk?

 3. Wat zijn de taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden? Wie zijn je stakeholders?

 4. Hoe communiceer je met de diverse stakeholders?

 5. Hoe ga je om met positionering, mandaat en eigenaarschap?

 6. Hoe ga je om met specificeren, impactbepaling en prioriteren?

 7. Hoe kom je van reactief naar proactief functioneel beheer?

 8. Hoe beweeg je van operationeel naar tactisch en strategisch niveau?

 9. Waar ligt jouw toekomst in functioneel beheer (specialisatie?)

 10. Hoe verkoop je functioneel beheer aan de organisatie?

 11. Hoe meet je het succes van functioneel beheer?

 12. Eindevaluatie

Naast de sessies zijn er tijdens de coachingsperiode specifieke coachingsmomenten voor de functioneel beheerders waarbij er telefonische ondersteuning wordt geboden. Ook vragen kunnen te allen tijde via e-mail worden gesteld aan de coach. Deze worden dan binnen een werkdag beantwoord. De deelnemers krijgen na elke sessie huiswerk mee: Dit kan zijn het lezen van artikelen, boeken of whitepapers, het voorbereiden van gesprekken, et cetera. De tijdsbelasting voor de functioneel beheerder zal per sessie ongeveer 4 tot 6 uur bedragen.

Doorlooptijd en kosten

Wij adviseren om voor dit traject een jaar doorlooptijd uit te trekken. Dan zit er voldoende tijd tussen de sessies voor het huiswerk en kunnen de deelnemers de besproken zaken in voldoende mate in de praktijk toepassen.

De kosten voor dit volledige traject zijn nader overeen te komen. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit coachingstraject? Vul dan het onderstaande formulier in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.