Uniek coachingstraject voor functioneel beheerders

functioneel-beheer-coaching-small.jpg

Veel functioneel beheerders willen zichzelf blijven ontwikkelen in hun vak. Maar omdat het vak erg breed georiënteerd is (van gebruikersondersteuning tot specificeren en van toetsen en testen tot beheer bedrijfsinformatie) is het lastig om een keuze te maken uit het trainingsaanbod. Wordt het dan ITIL en BiSL of specifieke trainingen als requirements engineering? En vaak gaat het bij deze trainingen om het ontwikkelen van harde kennis, niet zozeer de softskills van de functioneel beheerder. Terwijl met name goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, een flinke dosis organisatiesensitiviteit en empatisch vermogen belangrijke eigenschappen zijn voor een functioneel beheerder. Zeker met betrekking tot deze laatste zaken kan coaching een belangrijke bijdrage leveren.

Functioneel-beheerder.com biedt hiertoe een drietal opties:

 • Coachingstraject
 • Losse modules uit het coachingstraject
 • Maatwerk coaching

Coachingstraject

Functioneel-Beheerder.com heeft een coachingstraject samengesteld specifiek voor functioneel beheerders. De doelstelling van dit traject is het middels informatiesessies, groepsgesprekken en zelfgekozen coachingsmomenten te komen tot een verdere professionalisering van functioneel beheer in de organisatie in het algemeen en het verder ontwikkelen van de hard- en softskills van de functioneel beheerders zelf in het bijzonder. Dit traject is met name, maar niet uitsluitend, geschikt voor functioneel beheer teams of -afdelingen, b.v. ter ondersteuning van een gezamenlijk referentiekader en werkwijze.

De opzet

Het coachingstraject is opgebouwd uit 12 sessies van minimaal 2 tot maximaal 3 uur per sessie per groep. De groepen bestaan ieder uit maximaal 5 functioneel beheerders. De sessies kennen de volgende onderwerpen:

 1. Introductie, kennismaking, persoonlijke doelstellingen formuleren
 2. Wat is de theorie van functioneel beheer en hoe verhoudt zich dat tot jullie praktijk?
 3. Wat zijn de taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden? Wie zijn je stakeholders?
 4. Hoe communiceer je met de diverse stakeholders?
 5. Hoe ga je om met positionering, mandaat en eigenaarschap?
 6. Hoe ga je om met specificeren, impactbepaling en prioriteren?
 7. Hoe kom je van reactief naar proactief functioneel beheer?
 8. Hoe beweeg je van operationeel naar tactisch en strategisch niveau?
 9. Waar ligt jouw toekomst in functioneel beheer (specialisatie?)
 10. Hoe verkoop je functioneel beheer aan de organisatie?
 11. Hoe meet je het succes van functioneel beheer?
 12. Eindevaluatie

Naast de sessies zijn er tijdens de coachingsperiode specifieke coachingsmomenten voor de functioneel beheerders waarbij er telefonische ondersteuning wordt geboden. Ook vragen kunnen te allen tijde via e-mail worden gesteld aan de coach. Deze worden dan binnen een werkdag beantwoord. De deelnemers krijgen na elke sessie huiswerk mee. Dit kan zijn het lezen van artikelen, boeken of whitepapers, het voorbereiden van gesprekken, et cetera. De tijdsbelasting voor de functioneel beheerder zal per sessie ongeveer 4 tot 6 uur bedragen.

Doorlooptijd

Wij adviseren om voor dit traject een jaar doorlooptijd uit te trekken. Dan zit er voldoende tijd tussen de sessies voor het huiswerk en kunnen de deelnemers de besproken zaken in voldoende mate in de praktijk toepassen. 

Losse modules

Het is ook mogelijk de modules uit het coachingstraject afzonderlijk af te nemen. Bijvoorbeeld als een specifiek onderwerp binnen uw organisatie de nodige ‘uitdagingen’ oplevert of een hoge prioriteit heeft. Of als een aantal onderwerpen uit het coachingstraject al naar tevredenheid is ingevuld, maar andere nog de nodige aandacht verdienen. Ook onderwerpen die geen deel uitmaken van het coachingstraject zijn bespreekbaar.

Samen met jou worden dan maatwerk afspraken gemaakt over de betrokken module(s), planning etc. 

Maatwerk coaching

Vaak is het zo dat individuele beheerders of b.v. collega’s verantwoordelijk voor een bepaald domein behoefte hebben aan extra aandacht voor bepaalde aspecten binnen het vakgebied. En dan vooral hoe hier in de praktijk invulling aan te geven.

Dit kan overigens ook gelden voor verantwoordelijken voor Functioneel Beheer met specifieke (inrichtings -of vakmatige)vraagstukken.

Hiervoor biedt Functioneel-beheerder.com maatwerk coaching aan, waarbij de betrokken perso(o)n(en) wordt / worden begeleid bij het vinden van de voor hen en de organisatie best passende oplossing.

Omdat er sprake is van maatwerk, en het aantal potentiële aandachtspunten groot is, zal de feitelijke invulling altijd in nauw overleg met de te coachen medewerker(s) en eventueel leidinggevende plaatsvinden. Kijk op de coaching menukaart hieronder wat wij allemaal voor u kunnen betekenen!

Coaching menukaart v1.4

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe coaching in jouw situatie toegevoegde waarde kan hebben? Vul dan het onderstaande formulier in en we nemen binnen twee werkdagen contact met je op.