Boeken voor functioneel beheerders over functioneel beheer

BiSL Zelfevaluatie (Ralph Donatz)


Zelfevaluatie is het zelfstandig, systematisch beoordelen van de manier van werken en de resultaten die dit oplevert. Door het invullen van de BiSL Zelfevaluatie krijg je inzicht in de mate waarin functioneel beheer en informatiemanagement (ook wel 'business informatie management' genoemd) en daarbij behorende processen/ activiteiten binnen uw organisatie zijn ingericht.

Lees meer...

ICT de baas?! (Hans Cuppen)


Als manager wil je dat de ICT jouw organisatie effectief en effi ciënt ondersteunt.Hoe kun je dat bereiken? Zijn de ICT-services bepalend voor de bedrijfsgang, of stuurt de manager de ICT-dienstverlening zelf adequaat aan?

Lees meer...

Functioneel Beheer (Kees Ruigrok en Ernst Bosschers)


Functioneel beheer laat zien wat daar allemaal bij komt kijken. De auteurs beschrijven de rol van de functioneel beheerder en zijn relatie tot de overige rollen binnen functioneel beheer, technisch beheer (ITIL) en applicatiebeheer (ASL). 

Lees meer...

Business informatiemanagement en BiSL in de praktijk (Remko van der Pols)


Dit boek heeft als doelstelling handvatten te geven voor de inrichting en uitvoering van business informatiemanagement. Het maakt hiervoor gebruik van eenvoudige modellen waarin praktijkervaringen en praktijksituaties een plaats kunnen krijgen.

Lees meer...

Bisl - een framework voor business informatiemanagement (Frank Van Outvorst, Ralph Donatz & Remko van der Pols)


Dit boek is de tweede herziene druk van de officiele uitgave van ASL BiSL Foundation dat het Framework BiSL beschrijft. De eerste druk van dit boek dateert uit februari 2005. Sinds de publicatie van BiSL was er grote belangstelling voor dit framework. Veel organisaties gebruiken het procesmodel van de best practices van BiSL.

Lees meer...

eBook: Bisl - een framework voor business informatiemanagement (Frank Van Outvorst, Ralph Donatz & Remko van der Pols)


Dit eBook is de tweede herziene druk van de officiele uitgave van ASL BiSL Foundation dat het Framework BiSL beschrijft. De eerste druk van dit boek dateert uit februari 2005. Sinds de publicatie van BiSL was er grote belangstelling voor dit framework. Veel organisaties gebruiken het procesmodel van de best practices van BiSL.

Lees meer...

Functioneel Beheer volgens BiSL (Peter Janssen)


Dit boek is bedoeld voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in het vakgebied van het functioneel beheer waarbij de gebruikers- of opdrachtgeverkant van de informatievoorziening centraal staat. De auteur geeft een complete en praktische omschrijving van BiSL aan de hand van cases die in ieder hoofdstuk zijn opgenomen. Door de vele voorbeelden, opdrachten en voorbeeldexamens is het ook uitermate geschikt voor zelfstudie.

Lees meer...

Nieuwe boeken in jouw mailbox?

Populairste boeken