Boeken voor functioneel beheerders over functioneel beheer

Hét handboek voor de functioneel beheerder (Martijn Buurman, Daniël Brouwer)


HET ENIGE BOEK DAT JE ALS FUNCTIONEEL BEHEERDER NIET MAG MISSEN!

Functioneel beheerders zijn er in vele soorten en maten, van applicatiegerichte handboek-voor-de-functioneel-beheerderspecialisten tot breedgeoriënteerde generalisten, maar ze hebben allemaal één primair doel: zorgen voor een betrouwbare, wendbare, schaalbare en innovatieve informatievoorziening voor de hele organisatie.

Lees meer...

Onderwerpen: Functioneel beheer

BiSL Next in Uitvoering (Yvette Backer en Machteld Meijer)


In 2017 verscheen het boek van Brian Johnson getiteld BiSL® Next – A Framework for Business Information Management: Improving business performance through better use of information and technology. Dit Engelstalige boek beschrijft het nieuwe BiSL model en  geeft daarnaast met name inzicht in nut en noodzaak van een goed ingericht business-informatiemanagement. Het is daarmee vooral gericht op managers.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl next

BiSL Next (Brian Johnson)


This book describes the framework of the next generation of Business Information Services Library, BiSL®. BiSL Next is a public domain standard for business information management with guiding principles, good practices and practical templates. It offers guidance for digitally engaged business leaders and those who collaborate with them, with the ultimate goal to improve business performance through better use of information and technology. Twelve elements - four drivers, four domains and four perspectives - are the basis of the guidance in BiSL Next.

Lees meer...

Naar volwassen functioneel beheer (Willem Meijer)


Dit boek neemt u mee in de wereld van volwassen functioneel beheer, de bedrijfsprocessen en de ondersteuning ervan door de afdeling functioneel beheer. De groei naar volwassen functioneel beheer staat centraal. Deze groei wordt uiteindelijk vooral bereikt omdat niet de bedrijfs-applicaties, maar de bedrijfsprocessen en de kennis ervan centraal staan. Met het uitvoeren van de bedrijfsprocessen wordt het geld verdient. Functioneel beheer dient deze processen als geen ander te kennen, te begrijpen en deze processen uiteindelijk te vertalen naar oplossingen die door systemen adequaat wordt ondersteund en door eindgebrui-kers worden ingezet om hun processen succesvol uit te voeren.

Lees meer...

ASL en BiSL praktijkcases (Yvette Backer)


De ontwikkeling van Application Services Library ASL® en Business Information Services Libray BiSL® is begonnen in Nederland, zo'n tien tot vijftien jaar geleden. Deze libraries beschrijven het werk van applicatiebeheerders (ASL) en van functioneel beheerders en informatiemanagers (BiSL) door middel van een
procesmodel en tal van praktijkervaringen in de vorm van 'best practices'. 

Lees meer...

De functioneel beheerder en BiSL (Kees Ruigrok en Ernst Bosschers)


Business informatiemanagement krijgt de laatste jaren meer en meer de erkenning die het verdient. Want als gevolg van de automatisering van veel processen in organisaties, hebben deze steeds vaker behoefte aan een schakel tussen de gebruikerskant (iedereen in de organisatie die belanghebbende is bij de informatievoorziening) en de technische kant (de aanbieders van IT-services en -producten). Die schakel is business informatiemanagement.

Lees meer...

Acceptatiecriteria (Bart de Best)


Acceptatiecriteria zijn een meetinstrument voor zowel gebruiker als beheerder om te bepalen of nieuwe of gewijzigde informatiesystemen voldoen aan de afgesproken eisen voor functionaliteit, kwaliteit en beheer.

Lees meer...

SLA Best Practices (Bart de Best)


Het belangrijkste bij het leveren van een service is dat de klant tevreden is over de geleverde prestaties. Door deze tevredenheid verkrijgt de leverancier heraankopen, wordt hij gepromoot in de markt en is de continuïteit van het bedrijf geborgd. Wellicht nog het belangrijkste aspect van deze klanttevredenheid voor een leverancier is dat de betrokken medewerkers een drive krijgen om hun eigen kennis en kunde verder te ontwikkelen om nog meer klanten tevreden te stellen.

Lees meer...

Naar een vraaggestuurde informatievoorziening (Remko van der Pols, Rene Sieders, Ben Stoltenborg)


ITIL, ASL en BiSL hebben als markstandaarden voor IT- en informatiemanagement (beheer) een grote vlucht genomen. Om deze goed toe te kunnen passen worden IT-beheerders getraind in deze methodes en worden processen ingericht. 

Lees meer...

De FSM-methode: procesmatig managen van functioneel beheer (Jan van Bon)


Een methodische benadering voor het gestandaardiseerd inrichten en aansturen van modern functioneel beheer.

Lees meer...

Nieuwe boeken in jouw mailbox?

Populairste boeken