Blogs over functioneel beheer

De 'PR' van Functioneel Beheer: Laat (van) je horen!


Deze blog is geschreven door Bert Franken, Consultant bij IV-experts.com. Bert is bereikbaar via Linkedin en e-mail.

Consultants PR Functioneel Beheer

In een vorige blog heb ik het al kort gehad over het feit dat Functioneel Beheer moeite heeft met zichzelf naar ‘buiten’ te profileren. In deze wil ik hier meer specifiek op ingaan.

In veel organisaties hebben Functioneel Beheer teams / afdelingen moeite om zich te profileren. Oorzaken hiervan zijn o.a.:

  • De algemene instelling van beheerders: Veel aandacht voor de belangen van anderen (gebruikers), maar niet voor de eigen belangen. ‘Dienstverlening zonder anderen lastig te vallen’.
  • Het idee dat iedereen toch wel weet wat Functioneel Beheer is / doet, terwijl dat doorgaans niet vanzelfsprekend is. Zeker binnen de ‘business’ heeft men hier vaak weinig tot geen idee van.
Lees meer...

Onderwerpen: professionalisering, inrichting, ontwikkeling

Functioneel Beheer en de grenzen van haar dienstverlening


Deze blog is geschreven door Bert Franken, Consultant bij IV-Experts.com. Bert is bereikbaar via Linkedin en e-mail.

Blog Bert Franken.jpgOm meteen duidelijk te zijn: Functioneel Beheer heeft een belangrijke, dienstverlenende rol m.b.t. de informatievoorziening aan de business. Dus ja: Functioneel Beheer is in belangrijke mate een dienstverlener. Maar niet ten koste van alles. Dus: Hoever gaat deze dienstverlening? Wat zijn daar de grenzen van?

Wat ik in mijn praktijk vaak zie is dat deze vragen zelden expliciet worden beantwoord. Laat staan dat deze antwoorden leiden tot goede (werk)afspraken met andere partijen. De dienstverlening gaat tot 'het gaatje' en er zijn feitelijk geen grenzen. Dat heeft een (helaas te vaak letterlijk) 'overspannen' Functioneel Beheer organisatie tot gevolg. Medewerkers moeten zich in allerlei bochten wringen om zaken gedaan te krijgen, en doorgaans kunnen ze daarbij niet de kwaliteit leveren die ze zouden willen of misschien wel moeten. Ondanks het feit dat vaak structureel meer uren worden gemaakt dan formeel toegekend. Het 'afbrand-risico' is dan ook relatief hoog binnen Functioneel Beheer. Ik heb helaas al veel goede mensen met een burn-out zien wegvallen. Het is daarbij makkelijk om naar anderen te wijzen en de schuld van dergelijke situaties te leggen bij managers of gebruikers of ...

Maar voor een belangrijk deel moet ik helaas zeggen: eigen schuld, dikke bult!

Lees meer...

Onderwerpen: professionalisering, inrichting, ontwikkeling

Gastblog: Inrichten functioneel beheer, begin bij 'de bodem...'! (Deel 3)


Deze blog is geschreven door Bert Franken van BBusi. Bert is bereikbaar via Linkedin en e-mail.

Bij deze mijn laatste blog van een drieluik over een aantal belangrijke aspecten die de basis vormen voor een geslaagde inrichting van (Functioneel) beheer. In de eerste blog ging het over het vaststellen en afstemmen van het 'wat hoort bij wie' van Functioneel-, Applicatie- en Technisch Beheer (en overige rollen): welke rol doet wat? In de tweede blog heb ik aandacht gevraagd voor het expliciet benoemen van de objecten waarvoor je als beheerder verantwoordelijk bent: wat beheer je? In deze blog wil ik het hebben over het 'met wie?’. Oftewel: met welke andere partijen heb je te maken als het gaat om het beheer van 'jouw' objecten?

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting

Gastblog: Inrichten functioneel beheer, begin bij 'de bodem...'! (Deel 2)


Deze blog is geschreven door Bert Franken van BBusi. Bert is bereikbaar via Linkedin en e-mail.

In mijn vorige blog heb ik het gehad over het vaststellen en afstemmen van het 'wat hoort bij wie' van Functioneel-, Applicatie- en Technisch Beheer als basis voor inrichtingstrajecten. Waarbij ik onder 'inrichting' zowel een eerste opzet van een beheerorganisatie versta als het aanpassen van een bestaande beheerorganisatie. In deze blog wil ik het hebben over het 'waarvoor'. Hoewel deze vraag uiteraard ook relevant is voor Applicatie- en Technisch Beheer, wil ik me nu uitsluitend richten op Functioneel Beheer. Met 'waarvoor' bedoel ik: voor welke objecten wordt het beheer uitgevoerd? Oftewel: wat beheer ik als Functioneel Beheerder?

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting

Gastblog: Inrichten functioneel beheer, begin bij 'de bodem...'!


Deze blog is geschreven door Bert Franken van BBusi. Bert is bereikbaar via Linkedin en e-mail.

In de pakweg 25 jaar waarin ik met het inrichten / professionaliseren van ons mooie vakgebied bezig ben, ben ik in de gelukkige omstandigheden geweest dit bij een aantal zeer uiteenlopende en boeiende organisaties te mogen doen. Ook heb ik nogal wat veranderingen in Informatievoorzieningsland voorbij zien komen. Zelf ben ik ooit met beheer begonnen bij een voormalig overheids rekencentrum, volgepakt met mainframes en net het ponskaarten tijdperk ontstegen. Het client-server concept was toen 'hot'. Wat is er een hoop gebeurd tussen toen en zaken als Cloud, SAAS, Agile etc. die nu de uitdagingen voor beheer vormen.

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting

Borging functioneel beheer begint bovenaan!


In mijn recente contacten met functioneel beheerders is steeds vaker het "ontbreken van draagvlak voor functioneel beheer in de tactische en strategische organisatielaag" onderwerp van gesprek. Als functioneel beheerder moet men niet zelden het eigen bestaansrecht bewijzen tegenover managers en directeuren: "Waarom schakelen we eigenlijk niet gewoon rechtstreeks met ICT?".

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting

Succesfactoren Functioneel Beheer: positionering, mandaat en mensen


De symptomen van een niet goed gepositioneerde afdeling Functioneel Beheer zijn makkelijk te herkennen: Functioneel Beheerders worden vaak gepasseerd, hebben weinig tot geen invloed op beslissingstrajecten, ze worden niet of te laat betrokken in projecten en zitten (vaak letterlijk) te ver van hun stakeholders vandaan. Het blijkt voor veel managers en directeuren moeilijk te zijn om Functioneel Beheer op de juiste manier te positioneren. Het "valt" precies tussen de business en ICT in. Ik opteer dan ook voor een positie als stafafdeling onder het (afdelings)management. Functioneel Beheer moet worden ondergebracht daar waar de "macht" ligt. Draagvlak is onmisbaar en dit dient vanuit het management worden aangelegd en geborgd.

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting

"Het nieuwe werken": functioneel beheer kind van de rekening?


Invoering van "Het Nieuwe Werken" vraagt specifieke aandacht voor de rol van de functioneel beheerder. Zonder voldoende focus op de transitie van de processen, procedures en communicatie rondom functioneel beheer zal het gat tussen business en ICT verbreden en het rendement van functioneel beheer drastisch afnemen.

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting

Het U-model van functioneel beheer


In de vakgebieden functioneel beheer en informatiemanagement wordt de laatste tijd steeds meer gerefereerd aan het 9-vlaks model van Rik Maes. In onze optiek een prima basismodel voor de inrichting van zowel de informatiemanagement (IM) kolom als de ICT kolom. Maar feit is dat deze theorie in de praktijk een stuk weerbarstiger blijkt. Wij zien veel situaties ontstaan waarin de IM-kolom slechts wordt bemand door de functioneel beheerder op operationeel niveau.

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting, ontwikkeling

Nieuwe blogs in uw mailbox?

Populairste items