Blogs over functioneel beheer

Functioneel Beheerder toegang tot productiedata?


FB Blog (tekst) - FBer productiedataBij iedere opdracht gebeurt het mij weer. Weer de vraag, kan je deze productiedata eens opzoeken? Kan je dit of dat gegeven eens aanpassen? Of kan je die en die rapportage opleveren?

Kloppen deze vragen wel? Horen die wel gesteld te worden aan de Functioneel Beheerder? Nog belangrijker, hoort de Functioneel Beheerder wel toegang te hebben tot de gegevens op de productieomgeving?

In deze blog geef ik twee redenen waarom dat niet zou moeten en wie dat werk wel zou moeten doen.

Lees meer...

Onderwerpen: framework, bisl, Functioneel beheer, Productiedata

Gastblog: Zijn BiSL en Agile te combineren?


Een vraag die steeds meer opduikt is of BiSL past binnen Agile, of de meest gebruikte werkwijze daarbinnen: Scrum. Dat is een gekke vraag. Echt een heel gekke vraag. In dit artikel wordt uitgelegd waarom.

Scrum werkmethode op een flipover bord in een kantoor met whitebord markers

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, bisl next, agile, scrum

Gastblog: Voorspelbare flexibiliteit


Voorspelbare flexibiliteit

Deze blog is geschreven door Lex Scholten van Motivaty. Lex is bereikbaar via Linkedin, Twitter en e-mail.

agile_en_BiSL.jpgWe zijn nu een paar decennia bezig met de procesmatige aanpak van informatisering. ITIL, ASL en BiSL blijken daarbij nog altijd nuttige hulpmiddelen te zijn, net als CMM in zijn diverse smaken als het gaat om de verbetering van die processen. Het is zo gewoon geworden om een Changemanager, een Problem Management proces en een RACI  te hebben, dat we soms vergeten waarvoor het allemaal is bedoeld. ITIL was destijds het antwoord op de ervaring, dat de werking en prestaties van automatisering vaak volkomen onvoorspelbaar waren. En als er problemen optraden omdat “het systeem” niet of iets anders deed dan wat nodig was, was het onduidelijk hoelang een oplossing voor dat probleem op zich zou laten wachten. Er was behoefte aan voorspelbaarheid en voorspelbaarheid is wat de procesmatige aanpak ons heeft gebracht.

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, asl, agile, itil

BiSL Best Practice versus BiSL Good Practice


Recentelijk heb ik een bezoek gebracht aan de website van de ASL / BiSL Foundation. Op het Focus on Demand congres hoorde ik namelijk dat deze vernieuwd is. Ik moet zeggen: het is een vooruitgang. Zaken zijn duidelijker en beter vindbaar. Al surfend door de nieuwe site kwam ik ook op het onderdeel BiSL Best Practices uit. Daar zijn een flink aantal documenten te vinden met beschrijvingen van zogenaamde "best practices" onderverdeeld in verschillende clusters van het BiSL framework. Deze zaken zijn samengesteld op basis van ervaringen, kennis en kunde uit de praktijk. Prima documentatie! Maar...

Lees meer...

Onderwerpen: bisl

Nieuwe blogs in uw mailbox?

Populairste items