Blogs over functioneel beheer

Gastblog: Oudewijvenzomer


Temperaturen van ruim 20 graden, nauwelijks wind, veel zon… Wat is het toch genieten deze herfstdagen! Wat anderen Indian Summer noemen heet in goed Nederlands Oudewijvenzomer. De etymologie is niet helemaal duidelijk. Eén verklaring voor deze naam is dat er opvallend veel lange spinnenwebben zijn in de maanden september en oktober, en deze zouden iets weg hebben van lange grijze vrouwenharen…

Lees meer...

Onderwerpen: verandering, Functioneel beheer, SPIN, achtergrondinformatie, feiten, vereisten

Functioneel beheer en communicatie in de zorg


In deze blog geeft Mirjam Bekkenkamp reactie op een artikel van de NOS over functioneel beheer en communicatie in de zorg. Onlangs las ik dit artikel waarin ik veel van de frustraties van onze klanten herken. Zoals de verpleegkundige die baalt van het feit dat zij gegevens van de ene applicatie in de andere applicatie handmatig moet overtypen. Met de techniek van tegenwoordig is dat niet meer nodig, en toch moet zij nog steeds haar kostbare tijd besteden aan dit soort overbodige administratie in plaats van aan het zorg verlenen.

Blog MirjamFunctioneel beheer en informatiemanagement zien dit soort behoeften en doen er alles aan om dit geprioriteerd te krijgen in het ontwikkelteam van de IT-leverancier. Te vaak zonder het gewenste resultaat. Waar ligt dit aan? Het ligt mijns inziens niet alleen aan de leverancier die vaak voor iedere belangrijke aanpassing een som geld vraagt, maar onder andere ook aan het daadkrachtig optreden van IM en FB en bijvoorbeeld het goed specificeren van wat dan echt nuttig en nodig is, en het denken in mogelijkheden vanuit een gezamenlijk doel. Dat is wat ik in mijn coachingstrajecten ontdek. En het is ontzettend leuk om samen met mijn coachees te onderzoeken wat zij hier zelf voor invloed op kunnen uitoefenen. 

IV-Experts.com heeft bij veel klanten, waaronder ziekenhuizen, al mooie bijdragen kunnen leveren om daar verbetering in aan te brengen. Wij denken graag mee met informatiemanagers, functioneel beheerders, en projectmanagers om stappen in de goede richting te zetten.

Onze missie is niet voor niks: de onmisbare schakel te zijn voor elke organisatie in het realiseren van een betrouwbare, wendbare en schaalbare informatievoorziening. Hierdoor kunnen onze opdrachtgevers blijvend voldoen aan de steeds veranderende en hogere eisen die aan hun informatievoorziening worden gesteld.

Lees meer...

Onderwerpen: zorg, Functioneel beheer, verpleegkundigen, artikel

De 'PR' van Functioneel Beheer: Laat (van) je horen!


Deze blog is geschreven door Bert Franken, Consultant bij IV-experts.com. Bert is bereikbaar via Linkedin en e-mail.

Consultants PR Functioneel Beheer

In een vorige blog heb ik het al kort gehad over het feit dat Functioneel Beheer moeite heeft met zichzelf naar ‘buiten’ te profileren. In deze wil ik hier meer specifiek op ingaan.

In veel organisaties hebben Functioneel Beheer teams / afdelingen moeite om zich te profileren. Oorzaken hiervan zijn o.a.:

  • De algemene instelling van beheerders: Veel aandacht voor de belangen van anderen (gebruikers), maar niet voor de eigen belangen. ‘Dienstverlening zonder anderen lastig te vallen’.
  • Het idee dat iedereen toch wel weet wat Functioneel Beheer is / doet, terwijl dat doorgaans niet vanzelfsprekend is. Zeker binnen de ‘business’ heeft men hier vaak weinig tot geen idee van.
Lees meer...

Onderwerpen: professionalisering, inrichting, ontwikkeling

De kracht van 'het waarom', keuzes maken en committeren


Deze blog is geschreven door Sirona de Ruiter, Consultant bij IV-experts.com. Sirona is bereikbaar via Linkedin en e-mail.

Sirona-Wit-Pizzasessie-XL

We willen graag meer gestandaardiseerd werken
We willen graag meer grip op ons werk
We willen graag beter kunnen plannen
We vinden dat we vaak overrulled worden
We vinden dat er vaak zomaar nieuwe projecten door onze planning heen lopen…

En het is allemaal waar… en ik wil en vind dit ook altijd… Maar het lijkt zo ontzettend lastig om er wat aan te veranderen, want het ligt immers niet altijd binnen je eigen invloedsfeer. Zo lijkt het. En toch geloof ik dat je als team ontzettend veel kunt veranderen en vasthouden. Daar zijn 3 dingen voor nodig:

  1. het waarom
  2. keuzes maken op basis van het waarom
  3. committeren

Lees meer...

Onderwerpen: professionalisering, ontwikkeling, proactief

SLA's en DAP's? Die hebben wij toch niet nodig…?


Deze blog is geschreven door Bert Franken, Consultant bij IV-experts.com. Bert is bereikbaar via Linkedin en e-mail.

Bert-FrankenRondom het gebruik en beheer van de Informatievoorziening (IV) zijn veel partijen bezig in veel verschillende rollen en vanuit allerlei belangen. Daarbij zijn de verschillende ‘piketpaaltjes’ (wie doet wat en zo) op zijn zachtst gezegd niet altijd even duidelijk. Het lijkt dus logisch dat afspraken over de dienstverlening die wordt geleverd, worden vastgesteld en vastgelegd.

De praktijk blijkt echter een stuk weerbarstiger. Bij veel van de organisaties waar wij komen blijken formele (werk)afspraken tussen partijen niet of nauwelijks aanwezig. En degene die er zijn (doorgaans SLA’s of DVO’s) zijn verworden tot ‘papieren tijgers’ waar niemand nog naar omkijkt. Waar ze er wel zijn en ook worden gebruikt gaat het doorgaans om afspraken met externe leveranciers, maar zelden binnen de eigen organisatie (tussen Functioneel Beheer en de interne ICT-organisatie, laat staan tussen Functioneel Beheer en ‘de business’). Terwijl daar in essentie sprake is van dezelfde soort relatie, afhankelijkheden en verantwoordelijkheden als met een externe leverancier.

Lees meer...

Onderwerpen: service level agreement, samenwerking, leverancier, dossier afspraken en procedures

Eén is geen: sla de handen ineen!


Deze blog is geschreven door Sirona de Ruiter, Consultant bij IV-Experts.com. Sirona is bereikbaar via Linkedin en e-mail.

Sirona-Wit-Pizzasessie-XLElke organisatie kent ze wel: die ene collega die zoveel kennis bezit dat wanneer die uit zou vallen de hele organisatie in brand staat. In mijn vorige team had ik ook zo’n collega. Als hij op vakantie ging hadden we die periode serieuze stress, "als er maar geen incidenten
plaatsvinden want dan kunnen we niet leveren". In werkinstructies stond letterlijk:
“stap 3 -> vraag bij collega x het bestand y op”. Gekscherend zeiden wij dat hij nooit alleen in een auto mocht zitten, stel je voor dat hij tegen een boom aanrijdt. We deden er lacherig om maar het was een enorm risico. Hij bezat cruciale informatie die nergens goed geborgd was. Daar krijg je toch slapeloze nachten van!?

Lees meer...

Onderwerpen: professionalisering, ontwikkeling, proactief

Het "wij en zij" complex van functioneel beheerders


Deze blog is geschreven door Mirjam Bekkenkamp, Coach bij IV-Experts.com. Mirjam is bereikbaar via Linkedin en e-mail.

Toen ik als functioneel beheerder startte binnen een heel leuk team ben ik er ook in getrapt. Het wij-zij fenomeen. Wij als functioneel beheerders strijden, namens de business, voor een klantvriendelijke applicatie. En zij: de leverancier, de klantenservice aldaar, de ontwikkelaars en iedereen die invloed heeft op hoe de applicatie verder wordt ontwikkeld, luistert niet. Wij weten wel wat het beste zou zijn voor de klant, maar zij…  ‘doen alleen wat hen het beste uitkomt’, ‘snappen het niet’, ‘luisteren niet’, ‘…’ vul maar in. Met als gevolg dat de communicatie tussen beide verre van soepel verloopt. Herkenbaar?

vingerwijzen functioneel beheer.jpg

Lees meer...

Onderwerpen: ontwikkeling, coaching, communicatie

Professionalisering functioneel beheer in een dynamische omgeving: wat is nou precies de uitdaging?


Deze blog is geschreven door Bert Franken, Consultant bij IV-Experts.com. Bert is bereikbaar via Linkedin en e-mail.

organisatieverandering functioneel beheer.jpgInmiddels houd ik mij al ruim 25 jaar bezig met het vormgeven en verbeteren (ook wel professionalisering genoemd) van (Functioneel) Beheer organisaties. En in al die jaren blijkt iedere keer weer dat er bijzondere ideeën bestaan over dit soort trajecten. Zo begint iedere intake doorgaans met de vraag van de potentiele opdrachtgever: ‘Wanneer is het klaar?’, ‘Wanneer heb ik het?’, of iets van die strekking. Mijn antwoord bestaat dan altijd uit een wedervraag: ‘Wat is het?’ Vervolgens wordt het meestal angstwekkend stil. Wat in feite meteen de kern van het probleem aangeeft.

Lees meer...

Onderwerpen: professionalisering, ontwikkeling, verandering

Functioneel Beheer en de grenzen van haar dienstverlening


Deze blog is geschreven door Bert Franken, Consultant bij IV-Experts.com. Bert is bereikbaar via Linkedin en e-mail.

Blog Bert Franken.jpgOm meteen duidelijk te zijn: Functioneel Beheer heeft een belangrijke, dienstverlenende rol m.b.t. de informatievoorziening aan de business. Dus ja: Functioneel Beheer is in belangrijke mate een dienstverlener. Maar niet ten koste van alles. Dus: Hoever gaat deze dienstverlening? Wat zijn daar de grenzen van?

Wat ik in mijn praktijk vaak zie is dat deze vragen zelden expliciet worden beantwoord. Laat staan dat deze antwoorden leiden tot goede (werk)afspraken met andere partijen. De dienstverlening gaat tot 'het gaatje' en er zijn feitelijk geen grenzen. Dat heeft een (helaas te vaak letterlijk) 'overspannen' Functioneel Beheer organisatie tot gevolg. Medewerkers moeten zich in allerlei bochten wringen om zaken gedaan te krijgen, en doorgaans kunnen ze daarbij niet de kwaliteit leveren die ze zouden willen of misschien wel moeten. Ondanks het feit dat vaak structureel meer uren worden gemaakt dan formeel toegekend. Het 'afbrand-risico' is dan ook relatief hoog binnen Functioneel Beheer. Ik heb helaas al veel goede mensen met een burn-out zien wegvallen. Het is daarbij makkelijk om naar anderen te wijzen en de schuld van dergelijke situaties te leggen bij managers of gebruikers of ...

Maar voor een belangrijk deel moet ik helaas zeggen: eigen schuld, dikke bult!

Lees meer...

Onderwerpen: professionalisering, inrichting, ontwikkeling

De nut en noodzaak van business values


Als u werkzaam bent als Informatiemanager, Functioneel Beheerder, Change Manager of Product Owner krijgt u vroeg of laat te maken met requirements. Requirements management als proces is essentieel om projecten succesvol uit te voeren, ook bij een Agile projectaanpak . Het uitvragen van deze requirements wordt vaak als tijdrovend en lastig ervaren waardoor de uitdaging uit de weg wordt gegaan de business value (bedrijfswaarde) bij deze requirements te achterhalen en met stakeholders vast te stellen. Dit artikel geeft u enige handreikingen…

Deze blog is geschreven door Patrick Doomen, consultant bij IV-Experts.com.

Lees meer...

Onderwerpen: alignment, specificeren, klantvraag

Nieuwe blogs in uw mailbox?

Populairste items