Blogs over functioneel beheer

Functioneel Beheerder toegang tot productiedata?


FB Blog (tekst) - FBer productiedataBij iedere opdracht gebeurt het mij weer. Weer de vraag, kan je deze productiedata eens opzoeken? Kan je dit of dat gegeven eens aanpassen? Of kan je die en die rapportage opleveren?

Kloppen deze vragen wel? Horen die wel gesteld te worden aan de Functioneel Beheerder? Nog belangrijker, hoort de Functioneel Beheerder wel toegang te hebben tot de gegevens op de productieomgeving?

In deze blog geef ik twee redenen waarom dat niet zou moeten en wie dat werk wel zou moeten doen.

Lees meer...

Onderwerpen: framework, bisl, Functioneel beheer, Productiedata

Voorwaarden voor de Functioneel Beheerder


Duidelijk eigenaarschap en de koers van de organisatie

Co-branding logoDe rol van de Functioneel Beheerder is onderhevig aan verandering. Telkens meer verplaatst de focus van één systeem naar de coördinatie van het volledige informatiemanagement. En in deze overgang kan de Functioneel Beheerder tegen uitdagingen aanlopen die hem in het werk belemmeren. Sirona de Ruiter – Consultant bij  IV-experts.com en samenwerkingspartner van Gladwell Academy – licht toe waarom eigenaarschap en een duidelijke organisatiekoers belangrijke voorwaarden zijn voor de Functioneel Beheerder.

Lees meer...

Onderwerpen: Functioneel beheer

Non-functionals? Ook gij Functioneel Beheerder! (Deel 3)


In vorige blogs is aandacht besteed aan de niet functionele eisen / acceptatiecriteria (non-functionals) in algemene zin in relatie tot een aantal specifieke criteria.
Deel 1: Niet-functionele requirements, vergeet ze niet!
Deel 2: Non-functional requirements voor een (blije) beheer organisatie...

Lees meer...

Onderwerpen: Functioneel beheer, blog, niet-functionele requirements, requirements, serie

Non-functional requirements voor een blije (beheer) organisatie… (Deel 2)


Projecten die worden uitgevoerd hebben baat bij goede non-functional requirements voordat de uitvoering begint en bepalen het welslagen ervan. Al is de op te leveren functionaliteit of de software nog zo goed, op tijd klaar en gestoeld op state-of-the art technologie, als de non-functional requirements niet of tendele zijn ingevuld zal de acceptatie van het nieuwe informatiesysteem vele malen minder zijn door de gebruikers en zullen beheer en onderhoud meer effort vragen.

list-2389219_1280

Lees meer...

Onderwerpen: Functioneel beheer, blog, niet-functionele requirements, requirements, serie

Niet-functionele requirements, vergeet ze niet! (Deel 1)


Hoe kunnen we ervoor zorgdragen dat we als functioneel beheerders grip krijgen op de ontwikkeling van een nieuw systeem? Met als doel na het moment van in beheer name niet achteraf verrast te worden door performance issues, niet te traceren data en/of een ontwikkeld systeem dat onvoldoende toegevoegde waarde heeft voor het te ondersteunen bedrijfsproces?

Lees meer...

Onderwerpen: Functioneel beheer, niet-functionele requirements, requirements, ISO

Gastblog: Zijn BiSL en Agile te combineren?


Een vraag die steeds meer opduikt is of BiSL past binnen Agile, of de meest gebruikte werkwijze daarbinnen: Scrum. Dat is een gekke vraag. Echt een heel gekke vraag. In dit artikel wordt uitgelegd waarom.

Scrum werkmethode op een flipover bord in een kantoor met whitebord markers

Lees meer...

Onderwerpen: bisl, bisl next, agile, scrum

Proactief functioneel beheer; richt je op je cirkel van invloed!


Proactief zijn, het staat in elke functieomschrijving en vacature van een functioneel beheerder en hoogstwaarschijnlijk zal ook elke functioneel beheerder zeggen dat het een van de meest belangrijke competenties is die een functioneel beheerder moet bezitten. Maar ik heb gemerkt dat het begrip “proactiviteit” hetzelfde probleem kent als het begrip “functioneel beheerder”; vraag 10 mensen om een definitie ervan en je krijgt minstens 6 verschillende antwoorden. Velen zullen antwoorden dat het initiatief nemen of het voorkomen van situaties is, en een enkele functioneel beheerder zal wellicht nog zeggen dat het ‘de regie pakken’ is. Maar naar mijn mening is ‘bewust even niets doen’ ook een vorm van proactiviteit, toch? Dus wat betekent ‘proactief zijn’ nu precies en wat houdt dit voor functioneel beheerders in?

Lees meer...

Onderwerpen: proactief, Functioneel beheer

Gastblog: Oudewijvenzomer


Temperaturen van ruim 20 graden, nauwelijks wind, veel zon… Wat is het toch genieten deze herfstdagen! Wat anderen Indian Summer noemen heet in goed Nederlands Oudewijvenzomer. De etymologie is niet helemaal duidelijk. Eén verklaring voor deze naam is dat er opvallend veel lange spinnenwebben zijn in de maanden september en oktober, en deze zouden iets weg hebben van lange grijze vrouwenharen…

Lees meer...

Onderwerpen: verandering, Functioneel beheer, SPIN, achtergrondinformatie, feiten, vereisten

Functioneel beheer en communicatie in de zorg


In deze blog geeft Mirjam Bekkenkamp reactie op een artikel van de NOS over functioneel beheer en communicatie in de zorg. Onlangs las ik dit artikel waarin ik veel van de frustraties van onze klanten herken. Zoals de verpleegkundige die baalt van het feit dat zij gegevens van de ene applicatie in de andere applicatie handmatig moet overtypen. Met de techniek van tegenwoordig is dat niet meer nodig, en toch moet zij nog steeds haar kostbare tijd besteden aan dit soort overbodige administratie in plaats van aan het zorg verlenen.

Blog MirjamFunctioneel beheer en informatiemanagement zien dit soort behoeften en doen er alles aan om dit geprioriteerd te krijgen in het ontwikkelteam van de IT-leverancier. Te vaak zonder het gewenste resultaat. Waar ligt dit aan? Het ligt mijns inziens niet alleen aan de leverancier die vaak voor iedere belangrijke aanpassing een som geld vraagt, maar onder andere ook aan het daadkrachtig optreden van IM en FB en bijvoorbeeld het goed specificeren van wat dan echt nuttig en nodig is, en het denken in mogelijkheden vanuit een gezamenlijk doel. Dat is wat ik in mijn coachingstrajecten ontdek. En het is ontzettend leuk om samen met mijn coachees te onderzoeken wat zij hier zelf voor invloed op kunnen uitoefenen. 

IV-Experts.com heeft bij veel klanten, waaronder ziekenhuizen, al mooie bijdragen kunnen leveren om daar verbetering in aan te brengen. Wij denken graag mee met informatiemanagers, functioneel beheerders, en projectmanagers om stappen in de goede richting te zetten.

Onze missie is niet voor niks: de onmisbare schakel te zijn voor elke organisatie in het realiseren van een betrouwbare, wendbare en schaalbare informatievoorziening. Hierdoor kunnen onze opdrachtgevers blijvend voldoen aan de steeds veranderende en hogere eisen die aan hun informatievoorziening worden gesteld.

Lees meer...

Onderwerpen: zorg, Functioneel beheer, verpleegkundigen, artikel

De 'PR' van Functioneel Beheer: Laat (van) je horen!


Deze blog is geschreven door Bert Franken, Consultant bij IV-experts.com. Bert is bereikbaar via Linkedin en e-mail.

Consultants PR Functioneel Beheer

In een vorige blog heb ik het al kort gehad over het feit dat Functioneel Beheer moeite heeft met zichzelf naar ‘buiten’ te profileren. In deze wil ik hier meer specifiek op ingaan.

In veel organisaties hebben Functioneel Beheer teams / afdelingen moeite om zich te profileren. Oorzaken hiervan zijn o.a.:

  • De algemene instelling van beheerders: Veel aandacht voor de belangen van anderen (gebruikers), maar niet voor de eigen belangen. ‘Dienstverlening zonder anderen lastig te vallen’.
  • Het idee dat iedereen toch wel weet wat Functioneel Beheer is / doet, terwijl dat doorgaans niet vanzelfsprekend is. Zeker binnen de ‘business’ heeft men hier vaak weinig tot geen idee van.
Lees meer...

Onderwerpen: professionalisering, inrichting, ontwikkeling

Nieuwe blogs in uw mailbox?

Populairste items