Blogs over functioneel beheer

Het "wij en zij" complex van functioneel beheerders


Deze blog is geschreven door Mirjam Bekkenkamp, Coach bij IV-Experts.com. Mirjam is bereikbaar via Linkedin en e-mail.

Toen ik als functioneel beheerder startte binnen een heel leuk team ben ik er ook in getrapt. Het wij-zij fenomeen. Wij als functioneel beheerders strijden, namens de business, voor een klantvriendelijke applicatie. En zij: de leverancier, de klantenservice aldaar, de ontwikkelaars en iedereen die invloed heeft op hoe de applicatie verder wordt ontwikkeld, luistert niet. Wij weten wel wat het beste zou zijn voor de klant, maar zij…  ‘doen alleen wat hen het beste uitkomt’, ‘snappen het niet’, ‘luisteren niet’, ‘…’ vul maar in. Met als gevolg dat de communicatie tussen beide verre van soepel verloopt. Herkenbaar?

vingerwijzen functioneel beheer.jpg

Lees meer...

Onderwerpen: ontwikkeling, coaching, communicatie

Professionalisering functioneel beheer in een dynamische omgeving: wat is nou precies de uitdaging?


Deze blog is geschreven door Bert Franken, Consultant bij IV-Experts.com. Bert is bereikbaar via Linkedin en e-mail.

organisatieverandering functioneel beheer.jpgInmiddels houd ik mij al ruim 25 jaar bezig met het vormgeven en verbeteren (ook wel professionalisering genoemd) van (Functioneel) Beheer organisaties. En in al die jaren blijkt iedere keer weer dat er bijzondere ideeën bestaan over dit soort trajecten. Zo begint iedere intake doorgaans met de vraag van de potentiele opdrachtgever: ‘Wanneer is het klaar?’, ‘Wanneer heb ik het?’, of iets van die strekking. Mijn antwoord bestaat dan altijd uit een wedervraag: ‘Wat is het?’ Vervolgens wordt het meestal angstwekkend stil. Wat in feite meteen de kern van het probleem aangeeft.

Lees meer...

Onderwerpen: professionalisering, ontwikkeling, verandering

Functioneel Beheer en de grenzen van haar dienstverlening


Deze blog is geschreven door Bert Franken, Consultant bij IV-Experts.com. Bert is bereikbaar via Linkedin en e-mail.

Blog Bert Franken.jpgOm meteen duidelijk te zijn: Functioneel Beheer heeft een belangrijke, dienstverlenende rol m.b.t. de informatievoorziening aan de business. Dus ja: Functioneel Beheer is in belangrijke mate een dienstverlener. Maar niet ten koste van alles. Dus: Hoever gaat deze dienstverlening? Wat zijn daar de grenzen van?

Wat ik in mijn praktijk vaak zie is dat deze vragen zelden expliciet worden beantwoord. Laat staan dat deze antwoorden leiden tot goede (werk)afspraken met andere partijen. De dienstverlening gaat tot 'het gaatje' en er zijn feitelijk geen grenzen. Dat heeft een (helaas te vaak letterlijk) 'overspannen' Functioneel Beheer organisatie tot gevolg. Medewerkers moeten zich in allerlei bochten wringen om zaken gedaan te krijgen, en doorgaans kunnen ze daarbij niet de kwaliteit leveren die ze zouden willen of misschien wel moeten. Ondanks het feit dat vaak structureel meer uren worden gemaakt dan formeel toegekend. Het 'afbrand-risico' is dan ook relatief hoog binnen Functioneel Beheer. Ik heb helaas al veel goede mensen met een burn-out zien wegvallen. Het is daarbij makkelijk om naar anderen te wijzen en de schuld van dergelijke situaties te leggen bij managers of gebruikers of ...

Maar voor een belangrijk deel moet ik helaas zeggen: eigen schuld, dikke bult!

Lees meer...

Onderwerpen: professionalisering, inrichting, ontwikkeling

De nut en noodzaak van business values


Als je werkzaam bent als Informatiemanager, Functioneel Beheerder, Change Manager of Product Owner krijg je vroeg of laat te maken met requirements. Requirements management als proces is essentieel om projecten succesvol uit te voeren, ook bij een Agile projectaanpak . Het uitvragen van deze requirements wordt vaak als tijdrovend en lastig ervaren waardoor de uitdaging uit de weg wordt gegaan de business value (bedrijfswaarde) bij deze requirements te achterhalen en met stakeholders vast te stellen. Dit artikel geeft  je enige handreikingen…

Deze blog is geschreven door Patrick Doomen, consultant bij IV-Experts.com.

Lees meer...

Onderwerpen: alignment, specificeren, klantvraag

Stelling: functioneel beheerders en informatiemanagers kunnen zichzelf niet goed (genoeg) verkopen.


Blog.jpgIk (Martijn Buurman) heb mijn collega's van IV-Experts.com deze zomer een stelling voorgelegd met de vraag hierop te reageren. De stelling is : "Functioneel beheerders en informatiemanagers kunnen zichzelf niet goed (genoeg) verkopen". Deze blog is daarvan het resultaat! Ik wens je veel leesplezier. En voel jezelf ook vooral vrij om ook te reageren middels het reactieformulier onderaan deze blog. We hopen daarmee nog meer reacties te kunnen verzamelen op deze stelling.

Lees meer...

Onderwerpen: activiteiten, ontwikkeling, competenties, positionering

Maak winst met houding en gedrag


Veel functioneel beheerders zijn ontzettend servicegericht en dienstbaar. Dat zit in hun genen. Ook uit onze DISC-BiSL test blijkt dat de meeste functioneel beheerders een groen profiel hebben. Dat staat voor rustig, geduldig, vriendelijk, coöperatief en gevoelig. Tevens willen ze graag persoonlijk contact en stellen ze “hoe”-vragen. De meeste functioneel beheerders willen heel graag de eindgebruiker zo goed mogelijk ondersteunen. En de meest logische activiteit daarbij is het (zo snel mogelijk) oplossen van incidenten en het beantwoorden van de vragen van de eindgebruiker. En deze mindset is te prijzen, maar er zit ook een stevige keerzijde aan.

Lees meer...

Onderwerpen: meerwaarde, competenties

Van trainee naar senior functioneel beheerder in twee jaar


Deze blog is geschreven door Maxime Barrettapiana, Senior Functioneel Beheerder bij de Rijksdienst voor Caribisch Nederland op Bonaire.

Het is vrijdagochtend 6 maart 2015, ik zit in de trein nogmaals mijn uitgeprinte artikelen over functioneel beheer en informatiemanagement door te nemen. Ik had voorheen nog nooit van deze 2 termen gehoord maar ik heb om half 11 een gesprek met Martijn om te kijken of wij iets voor elkaar kunnen betekenen. Ik was als afgestudeerd Bestuurskundige op zoek naar een baan en via via ben ik in contact met Martijn gekomen. We hadden elkaar een week eerder al telefonisch gesproken en vonden het allebei fijn om even face to face te spreken. Het gesprek verliep uitstekend en achteraf was ik onder de indruk van de passie en het enthousiasme waarmee Martijn over het vakgebied Functioneel Beheer praatte.

Lees meer...

Onderwerpen: senior, ontwikkeling, competenties, trainee

Gastblog: Een ander oog voor specificaties


Deze blog is geschreven door Peter op 't Hof. Peter is bereikbaar via Linkedin.

De theorie van behoeftemanagement leert ons dat het van groot belang is om een visie te scheppen voordat een applicatie wordt ontwikkeld. Vaak wordt na deze beginstap pas een inschatting van de behoeftes van de gebruikers gemaakt en parallel hieraan het proces gestart om deze behoeften daadwerkelijk op te schrijven. Dat schrijven vindt echter plaats in mensenhoofden en lang niet altijd op papier of in digitale bestanden.

Psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat waarnemen met de ogen ook de aanjager van vooronderstellingen is en altijd op zoek is naar overzicht, snelle resultaten en controle over de situatie. Een resultaat hiervan is dat er regelmatig informatie wel mooi wordt vormgegeven, maar niet biedt wat de gebruiker verwacht. Ook kan het zijn dat de informatie zo wordt weergegeven dat de gebruiker er niet mee uit de voeten kan.

Lees meer...

Onderwerpen: specificeren

Gastblog: Hoe dien je een lean olifant op? Stapje voor stapje


Deze blog is geschreven door Joost Barten van Ctac. Joost is bereikbaar via Linkedin.

Daar sta je dan. Je hebt net een nieuwe opdracht gekregen van je manager om Lean te gaan implementeren. Ze had een zeer enthousiast verhaal en het leek volkomen logisch en je vroeg jezelf af waarom we dit eigenlijk nog niet doen. Echter nu je er wat langer over nadenkt lijkt de aap op jouw schouder meer te gaan lijken op een olifant. Een majestueus dier, fier en trotst en een groepsdier met een geheugen waar menigeen nog wat van kan leren. En leren dat moeten we ook: we moeten een lerende organisatie worden. Je gedachten draaien op volle toeren. Hoe krijg je iedereen in beweging? Zeker omdat niet iedereen even enthousiast is over die olifant. Lean en een olifant lijken nu niet echt een relatie te hebben. Of toch wel? Er is een term voor de menselijke drang om zelf vorm te geven aan zijn omgeving: olifantenpaadjes. Het is de neiging om de meest logische route te kiezen van A naar B. In organisaties wordt dit professionele ruimte genoemd. Of Lean helpt bij het pakken van die professionele ruimte is afhankelijk van een aantal zaken. Mijn ervaring is dat het een mix aan (grond) oorzaken is die het succes bepalen.

Lees meer...

Onderwerpen: lean

Gastblog: Inrichten functioneel beheer, begin bij 'de bodem...'! (Deel 3)


Deze blog is geschreven door Bert Franken van BBusi. Bert is bereikbaar via Linkedin en e-mail.

Bij deze mijn laatste blog van een drieluik over een aantal belangrijke aspecten die de basis vormen voor een geslaagde inrichting van (Functioneel) beheer. In de eerste blog ging het over het vaststellen en afstemmen van het 'wat hoort bij wie' van Functioneel-, Applicatie- en Technisch Beheer (en overige rollen): welke rol doet wat? In de tweede blog heb ik aandacht gevraagd voor het expliciet benoemen van de objecten waarvoor je als beheerder verantwoordelijk bent: wat beheer je? In deze blog wil ik het hebben over het 'met wie?’. Oftewel: met welke andere partijen heb je te maken als het gaat om het beheer van 'jouw' objecten?

Lees meer...

Onderwerpen: inrichting

Nieuwe blogs in uw mailbox?

Populairste items