Inzicht in uw team met DISC en BiSL

Omdat BiSL voor veel bedrijven niet meer is dan een theorie of model, hebben Martijn Buurman van Functioneel-Beheerder.com en Dick Noort van KPN Consulting de handen ineen geslagen om een werkvorm samen te stellen die het BiSL model verbindt met de praktijk.

discWerkwijze BiSL InSight

De gekozen werkwijze is gebaseerd op de DISC Persoonlijkheidsprofielen van Dr William Marston. Door het gebruik van DISC scores kan inzicht worden verkregen in voorkeursgedrag, de verschillende kleuren binnen het team en communicatie met stakeholders. Ook wordt vastgesteld welke huidige BiSL activiteiten wel en (nog) niet voldoende aandacht krijgen binnen het beheerteam. De samenhang en inzichten tussen voorkeursgedrag en de huidige werk-praktijk, levert unieke hands-on informatie welke de basis vormt voor een beter functioneren van zowel het individu, de samenwerking binnen het team en de communicatie met de stakeholders buiten het team. De eerste geslaagde proefsessie heeft 5 september plaatsgevonden bij het team functioneel beheerders van VGZ in Eindhoven. Ondertussen hebben we ook SDU, Waterschap Vallei & Veluwe en Gemeente Rotterdam succesvol inzicht kunnen bieden in hun functioneel beheer team en activiteiten. Met deze methode zijn we in staat gebleken de praktijk van een Functioneel beheerteam op de BiSL kaart te zetten op persoonlijk- en teamniveau.

Wat is de opbrengst?

Het is natuurlijk van belang te weten welke opbrengsten een BiSL InSight sessie met zich mee kan brengen. Hieronder vindt u per stakeholder een aantal vragen die beantwoord worden tijdens de sessies.

De deelnemers krijgen inzicht in:

 • Welke kleuren zitten er binnen het team?
 • Wat is mijn eigen kleur?
 • Welke activiteiten passen het meest en minst bij mijn kleur?
 • Welke BiSL werkzaamheden krijgen nu de meeste en minste aandacht?
 • Hoe kan ik effectief communiceren met mijn stakeholders?

Het team krijgt inzicht in:

 • Welke krachten en diversiteit bevinden zich binnen het team?
 • Wat is de juiste match in werkvoorkeur en aandachtsgebieden binnen BiSL?
 • Wat is de juiste vorm van communicatie met de diverse stakeholders?

De teamleiding krijgt inzicht in:

 • Wat is de huidige aandachtsverdeling en wat zijn de zwakke plekken binnen FB werkzaamheden?
 • Wat is de kracht van het team?
 • Hoe kan ik sturen op beter functioneren?

De output

De output van elke BiSL InSight sessie bestaat uit:

 • Voor iedere deelnemer een persoonlijk profiel en een stakeholders profiel (DISC)
 • Voor iedere deelnemer een visueel overzicht van de eigen BiSL activiteiten gecombineerd met de DISC profieleigenschappen
 • Voor de teamleiding een visueel overzicht van de verdeling van de profielen in het team
 • Voor de teamleiding een visueel overzicht van de verdeling van de diverse BiSL activiteiten in het team

Deze output wordt hardcopy en elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers en teamleiding. Wilt u een voorbeeld van de output zien? Laat dan hier rechts uw gegevens achter.

Tijdsinvestering

Voor een BiSL InSight sessie moet men rekenen op ongeveer 30 - 45 minuten per deelnemer voor het invullen van de vragenlijst en 2 - 2,5 uur per sessie (een sessie voor de presentatie van de enqueteresultaten en een "terugkomsessie" vier weken na de eerste sessie).

Kosten

De kosten voor een BiSL InSight sessie bedragen € 2.000 all in.

Meer weten over BiSL InSight?

Vul het formulier hieronder in en we benaderen u binnen twee werkdagen.